Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen

Välj en utbildning

Inom vilka områden vill du utbilda dig? Vad brinner du för? Hur vill du att din framtida karriär ska se ut? Hos oss hittar du en rad olika utbildningar och kurser att välja bland. Se våra utbildningar. Om du behöver hjälp med att hitta eller välja utbildning får du det genom vår studie- och karriärvägledning.

För frågor om din anmälan kontakta Antagningsservice

För frågor om reservplatser och registrering på Högskolan Dalarna, kontakta studieadministratören för respektive utbildning som nås på telefon 023-77 88 88 eller via support@du.se.

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta. Den särskilda behörigheten för kurser och program som vänder sig till nybörjare anges i områdesbehörigheter.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven bestå av en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen. På samma sätt har utbildning på avancerad nivå en grundläggande behörighet som i de flesta fall består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan.

Mer information i Antagningsordning och antagning.se.

Områdesbehörigheter

Högskoleverket beslutar vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. Till övriga utbildningar beslutar varje lärosäte vilken områdesbehörighet som ska gälla.

Inom parantes visar nya områdesbehörigheter GY11/Vux12

Områdesbehörighet 1 (A1)
Historia A (Hi 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 2 (A2)
Aktuellt språk Steg 3 (Moderna språk steg 3), Engelska B (En 6)

Områdesbehörighet 3 (A3)
Matematik C (3b eller 3c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (1b eller 1a1+1a2), Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 4 (A4)
Engelska B (En 6), Matematik C (Ma 3b eller 3c), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 5 (A5)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6 (A6)
Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6a (A6a)
Engelska B (En 6), Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6b (A6b)
Engelska B (En 6), Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6c (A6c)
Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 7 (A7)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Fysik A (Fy 1b1 eller 1a)

Områdesbehörighet 8 (A8)
Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik D (Ma 3c)

Områdesbehörighet 9 (A9)
Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik E (Ma 4)

Områdesbehörighet 10 (A10)
Biologi A (Bi 1), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik E (Ma 4)

Områdesbehörighet 11 (A11)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 12 (A12)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik C (Ma 3b eller 3c)

Områdesbehörighet 13 (A13)
Biologi B (Bi 2), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 14 (A11)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 15 (A14)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Biologi A, Kemi A, Fysik A, motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 16 (A14)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Biologi A, Kemi A, Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B)

Områdesbehörighet 17 (A15)
Idrott och Hälsa A (Id 1), Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)Biologi+ A Kemi+ A Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för den eller de utbildningar som du ansökt till, kan du ansöka om reell kompetens. Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den. Det kan till exempel handla om erfarenheter från arbetsliv eller utlandsvistelser. För att visa på din samlade kompetens ska du skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor. Läs mer om reell kompetens på antagning.se.

Sen anmälan

antagning.se ser du vilka utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan efter att ansökningstiden har passerat. Finns det en "Välj"-knapp på kursen eller programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. Det betyder inte automatiskt att det finns lediga platser. Till många utbildningar sker reservantagning, det innebär att en sen anmälan blir en reservplacering. Först när en ledig plats uppstår blir reserver antagna i turordning utifrån resultatet i urvalsprocessen.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de inkommit. Du får besked via antagning.se när vi hanterat din sena anmälan. Observera att besked gällande sen anmälan kan komma mycket sent, i vissa fall efter att kursen redan har startat.

Anstånd - skjuta upp studiestarten

Högskolan får besluta om anstånd med studiestart om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska, eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet för fortbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Förutsättningen är att utbildningens behörighetskrav är oförändrade och att utbildningen ges.

Blankett "Ansökan om anstånd med studiestart" (pdf)

För mer information, se Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna (pdf)

Viktiga datum

Höstterminen 2017

15 mars   Webbanmälan öppnar på antagning.se
18 april Sista anmälningsdag
8 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
21 juni Sista kompletteringsdag
13 juli Antagningsbesked med svarskrav
28 juli Sista svarsdag
3 augusti Andra antagningsbeskedet
14 augusti           Registrering på kurs och program öppnar *
27 augusti Sista dag för registrering på kurs och program *
28 augusti Terminsstart

Vårterminen 2018

15 september     Webbanmälan öppnar på antagning.se
16 oktober Sista anmälningsdag
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 december Sista kompletteringsdag
8 december Antagningsbesked med svarskrav
19 december Sista svarsdag
27 december Andra antagningsbeskedet
1 januari Registrering på kurs och program öppnar *
14 januari Sista dag för registrering på kurs och program *
15 januari Terminsstart


* Gäller för de kurser/program som startar vid respektive terminsstart

Nuvarande och kommande terminstider

Vårterminen 2017: 16 januari 2017 - 4 juni 2017
Höstterminen 2017:   28 augusti 2017 - 14 januari 2018
Vårterminen 2018: 15 januari 2018 - 3 juni 2018
Höstterminen 2018: 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 - 9 juni 2019
Senast uppdaterad: