Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Goda kunskaper och personligt engagemang

I klassrummet är det läraren som leder och organiserar det pedagogiska arbetet. En uppgift som kräver goda ämneskunskaper och ett personligt engagemang för sina elevers utveckling och lärande.

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Det teoretiska görs relevant genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker.

Anmälan

Våren 2018

Start v3

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-V2WDZ
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.


Utbildningens innehåll

Programmet utgår från utbildningsvetenskaplig filosofi och teoribildning. Där återfinns teorier om makt, identitet, kommunikation samt utbildningsfilosofisk argumentation. Programmets teoretiska utblickar hämtas från olika traditioner samt från olika internationella perspektiv och erbjuder förståelse för olika förhållningssätt till och etiska perspektiv på skola och utbildning. På så vis bidrar programmet successivt till att de studerande fördjupar sin förståelse för komplexiteten inom pedagogiska praktiker och inom huvudområdet pedagogiskt arbete.

Studera nätbaserat

Programmet är en nätbaserad utbildning som vänder sig till dig som önskar studera nätbaserat via internet. Det gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala videokonferenser via din datorskärm oavsett var i landet du bor.

Vad blir du efter utbildningen?

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Jobbet som lärare är ett framtidsyrke och det kommer att behövas många nya lärare de närmaste åren. Det hänger bland annat samman med att många verksamma lärare går i pension och att stora elevkullar tar plats i skolan.

Examen

Utbildningen leder till en Filosofie magisterexamen med huvudområde Pedagogiskt arbete.

Senast uppdaterad: