Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Informationsteknik skapar möjligheter, för dig och dem som du arbetar med

Du som tycker att det är intressant att skapa, designa och programmera webb- och mobilapplikationer som underlättar för människor i verksamheter ska söka systemvetarprogrammet. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel mjukvaru- och systemutvecklare, webbdesigner, databasdesigner, efter några års erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare eller IT-arkitekt.

Att läsa vid Högskolan Dalarna ger dig fördelar:

 • Programmet håller hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering
 • Utbildningen ges i nära samarbete med IT-branschen genom gästföreläsningar, projektarbeten och examensarbeten.
 • Programmet vann Pedagogiskt pris 2015

Programmering är nyckeln

En av kärnkompetenserna för en systemutvecklare är programmering. Mer än hälften av kurserna handlar om desktop-, webb- och mobilprogrammering. Du får också kunskap som gör att du självständigt kan genomföra analyser för att designa, utveckla och förvalta informationssystem eller e-tjänster på internet.

En spännande arbetsmarknad väntar dig!

Behovet av att anställa systemvetare ökar. 85% av de som gick ut systemvetarprogrammet i under våren 2017 har fått jobb.

Internationella erfarenheter hjälper dig

Läs eller gör praktik en termin eller del av termin utomlands!gärna på hösten i årskurs 2. Kanske en sommarkurs i Android programmering som ges på JUFE Universitet i Nanchang , Kina. skulle vara bättre? Lärare är programansvarig Pär Eriksson.

Är du ny på programmet ht17?

Hej!!

Kul att du har anmält dig till Systemvetenskapliga programmet, 180 hp!

Välkomstceremoni och programstart

Vi börjar måndagen 28 augusti

 • kl 10.00 i Galaxen, Borlänge. Därefter gemensam gång till Campus Borlänge 
 • ca kl 11:15-13:00 möte med programansvarige, andra lärare och klassen för upprop, info, datorövningar mm
  • i sal 342 för studenter med efternamn från A till M 
  • i sal 349 för studenter med efternamn från N till Ö
 • kl 13:00-?? frivilliga kåraktiviteter med tex gratis smörgås

Första veckans lektioner börjar sedan direkt på tisdagen.

Checklista - ett måste

Kolla Checkklista för vad du som ny student måste göra innan du börjar dina studier.

Fotografering och Passerkort

Under första veckan sker fotografering för passerkort, sker i receptionen- ta med legitimation och skapa användarkonto innan.

Första två kurserna

Introduktion till informatik och IT-IK1082
- Flodén, Jonas. (2013) Essentials of Information Systems. 1 uppl. Studentlitteratur.(141 s). ISBN 9789144077093

Dessutom tillkommer artiklar och kompendier som tillhandahålles under kursens gång (ca 100 sidor).

Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt -IK1062
-Björklund Maria & Paulsson Ulf. (2003) Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund. (138 s). ISBN 91-44-04125-X

-Eklund, Sven. (2009) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. (168 s). ISBN 978-91-44-05602-9
Ytterligare litteratur tillkommer. Ca 100 sid.

Kurslitteratur skaffar du själv via någon av nätbokhandlarna eller begagnade via Högskolans marknadplats
Vilken kurslitteratur du ska ha finns i kursplanen och/eller i kursrummet för respektive kurs. Köp inte böcker under referenslitteratur.

 

Vid frågor ring eller maila
Pär Eriksson
023-77 89 79
pei@du.se

Drag vid programpresentationer

Programpresentation DATA-IT öppethus 25okt

Många intressarade gymnasieelever från Dalarna lyssnade på de tre programpresentationerna för Högskolan Dalarnas

Data-IT utbildningar: Systemvetenskapliga programmet, IT-säkerhet och mjukvarutestning samt Grafisk design.

-"All time high", säger Pär Eriksson programansvarig för det Systemvetenskapliga programmet.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XD6
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Hur söker du till utbildningen?

Via antagning.se


Utbildningens innehåll

Utbilda dig till systemvetare om du vill arbeta med människor, verksamheter och informationsteknik för att skapa användbara IT-system. Systemutveckling kan ses som länken mellan IT, verksamheten och affärerna därför är kunskap om informationsteknik (IT) och dess användning i verksamheter en grund i detta program. Du får en kompetens som är mycket efterfrågad av näringslivet. Denna kompetens bygger på en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper om förändringsanalys, modellering, verksamhets- , system- och mjukvaruutveckling, testning, databasdesign, datorkommunikation, informationssystem och -hantering, företagsekonomi, statistik samt kommunikation och gruppdynamik.

Programmets kurser

Varje årskurs är indelad i två terminer, vilka i sig är indelad i två perioder

Årskurs 1
----Höstterminen----
Period 1 (aug-nov)

 • Introduktion till Informatik och IT(IK1082) 7,5 hp *
 • Kommunikation och gruppdynamik i utvecklingsprojekt (IK1086) 7,5 hp *

Period 2 (nov-jan)

 • Internet och WWW (IK1075) 7,5 hp *
 • Introduktion till javaprogrammering (IK1046) 7,5 hp *

----Vårterminen----
Period 3 (jan-mars)

 • Datakommunikation I (DT1065) 7,5 hp
 • System- och verksamhetsutveckling (IK1065) 7,5 hp *

Period 4 (mars-jun)

 • Introduktion till databassystem (IK1068) 7,5 hp *
 • Forskningsmetodik(IK1090) 7,5 hp *

 

Årskurs 2
----Höstterminen----
Period 1 (aug-nov)

 • Java - Grafiska användargränssnitt med swing (IK1004) 7,5hp **
 • Grundläggande ekonomistyrning (FÖ1009) 7,5 hp 

Period 2 (nov-jan)

 • Statistisk analys för data- och systemvetenskap (ST1029) 7,5 hp. *
 • Datakommunikation II (DT1066) 7,5 hp

----Vårterminen----
Period 3 (jan-mars)

 • Förändringsanalys (IK1066) 7,5 hp *
 • Design av webbapplikationer (IK1005) 7,5hp *

Period 4 (mars-jun)

 • Introduktion till GIS (IK1056) 7,5 hp **
 • Datahantering och problemlösning (IK1064) 7,5 hp **

 

Årskurs 3
----Höstterminen----
Period 1 (aug-nov)

 • Design av mobila system (IK2019) 7,5 hp
 • Systemförvaltning och test av IT-system (IK2014) 7,5 hp *

Period 2 (nov-jan)

 • Enterprise Architecture och databasprogrammering(IK2015) 7,5 hp *
 • Distribuerad databehandling och problemlösning (IK2018) 7,5 hp

----Vårterminen----
Period 3 (jan-mars)

 • Informationssystemteorier (IK2020) 7,5 hp *
 • Systemutveckling på Internet (IK2012) 7,5 hp

Period 4 (mars-jun)

 • Examensarbete för kandidatexamen i Informatik (IK2017)15hp

* = måste kurser för examensarbete: 120 hp vara av 75 hp informatik där informationsteorier och forskningsmetodik ska ingå. De markerade kurserna  *  blir 97,5 hp så du måste läsa minsta 22,5 hp till för att nå 120hp totalt. De rekommenderade kurserna för dessa 22,5 hp är markerade med  ** 

 

Systemutveckling

Några youtubefilmer om:

Arbetssätt

SCRUM

Kanban

Tekniker

Programmering

Objektorienterade programmering

Databas

Vad blir du efter utbildningen?

Efter en examen från Systemvetenskapliga programmet kan du arbeta som mjukvaru- och systemutvecklare, efter ett antal års erfarenhet även IT-arkitekt.

Om du går det systemvetenskapliga programmet får du kunskap som gör att du kan analysera, planera och genomföra systemutvecklings för att designa, utveckla, testa och förvalta informationssystem. Du får även fördjupa dig i tekniker som krävs för att utveckla e-tjänster på internet, samt tekniker som krävs för att analysera och utveckla olika affärsverksamheter. Utbildningen avslutas med att ge fördjupade kunskaper inom systemvetenskaplig teori och samhällsvetenskaplig metod. Parallellt kommer du att lära dig att använda dessa teorier i praktiska tillämpningar.

Hur ser arbetsmarknaden ut? 

SACO har undersökt hur den framtid arbetsmarknaden ser ut från 2015-2021 för systemvetare. De säger att arbetslösheten bland sys-
temvetare är relativt låg och nyexaminerade får ganska snabbt kvalificerat arbete med tillsvidareanställning. Ladda ner rapporten och kolla sid 84 och framåt

Studenter som gått programmet arbetar idag på olika företag. Några exempel är: Trafikverket, SSAB, Stora Enso, CGI, ABB, Nokia, Sogeti, Nethouse, Sony-Ericsson, Triona, Högskolan Dalarna och Sandvik.

Tidigare studenter

Amanda Andersson-Systemutvecklare på Trafikverket

Student startar eget

Rasmus Sandström startar eget företag med klasskompisar som anställda

Studenter som gått programmet arbetar idag på:

 • Trafikverket
 • SSAB
 • IBS
 • Stora Enso
 • CGI
 • ABB
 • Nokia
 • Sogeti
 • Ericsson
 • Högskolan Dalarna
 • Webdoc Profdoc
 • Sandvik
 • Atea
 • Sogeti
 • Know IT
 • Nethouse
 • CGM
 • Office IT-partner
 • Ludvika kommun
 • Altran
 • Headlight
 • Triona
 • Triatech IT
 • Bahnhof
 • Precio Fishbone
 • Senecta
 • Momentum
 • HiQ

Examen

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i informatik.

Vidare studier på masternivå

Efter avslutade studier kan du söka vårt Master program inom BI (Business intelligence).

Senast uppdaterad: