Introduktion

Delegering

Filmer

Skriftligt utbildningsmaterial

Powerpoint

Kunskapstest

Patientfall

Andra webbutbildningar

Omvårdnad

Här hittar du användbara länkar:

Vårdhandboken

Kunskapsguiden

Palliativa rådet

En utbildning om basala hygienrutiner har framställts av "Vårdhygien i Stockholms län". Utbildningen tar ca 15 minuter och det finns möjligheter att skriva ut ett diplom efter genomgången utbildning.

Blankett "Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar"

Filmer

Studentuppsatser

Kontakt

Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
Senast uppdaterad: