Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Självständigt, ansvarsfullt och omväxlande

Vill du arbeta med människor i alla åldrar, genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt ge sjukvård på egen mottagning och i hemmet, ska du absolut välja den här specialistutbildningen!

Sjuksköterska i mottagningsrum

Lina Mårtensson jobbar på en vårdcentral i Avesta. Efter 17 år som sjuksköterska valde hon att vidareutbilda sig till distriktssköterska. Något hon rekommenderar fler att göra.

 

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmäl dig

antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2XDF
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
10 fysiska
10 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start v36

100% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-H2XDG
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
10 fysiska
10 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.


Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar kurser som belyser folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar, evidensbaserad vård, ledarskap samt farmakologi och sjukdomslära. Ett examensarbete ingår också i utbildningen.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i huvudsak i Dalarnas län, men möjlighet finns till VFU på hemorten om VFU-placering kan tillhandahållas, och tillfredställande handledarkompetens kan tillgodoses.

Studera nätbaserat

Att studera vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på Högskolan som på distans. Distansstudier innebär att mycket av undervisningen sker med hjälp av lär-plattform, föreläsningar på nätet, mail med mera. Vissa delar av utbildningen sker dock på Campus i Falun. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Studera utomlands

Generella avtal finns för studier utomlands.

Programrum i Learn

Ny student ht18 - besök programrum som gäst för aktuell information inför terminsstart.

Vad blir du efter utbildningen?

Som distriktssköterska kan du arbeta med telefonrådgivning, barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning samt medverka vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskan utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar, innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel. En viktig del av arbetet är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande med rådgivande och stödjande samtal om levnadsvanor, såsom rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående. Med det breda verksamhetsfält som den svenska distriktssköterskan har, finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en Filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Senast uppdaterad: