Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Välkommen till magisterprogrammet i fysioterapi!

Att ta en magisterexamen hos oss innebär en forskningsförberedande fördjupning inom området fysioterapi men även en chans att mer specifikt utveckla kunskaperna inom våra profilområden: smärta och smärtbehandling, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt kunskapsöverföring mellan forskning och klinik

Innehållet i utbildningen har tagits fram i samarbete med Landstinget Dalarna och kommunerna i regionen för att på bästa sätt möta dagens och morgondagens krav på specialiserad vård.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

50% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-H2XDR
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
2 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hur söker du till utbildningen?

Magisterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på halvfart. Ansökan görs på www.antagning.se under perioden den 15 mars till 16 april.


1
Programinriktningar utan tillfällen

Utbildningens innehåll

I programmet ingår fyra kurser:

  • Kurs 1: Smärta i den kliniska vardagen, 15 högskolepoäng
  • Kurs 2: Fysisk aktivitet, träning och hälsa, 15 högskolepoäng
  • Kurs 3: Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, 15 högskolepoäng
  • Kurs 4: Examensarbete i fysioterapi, 15 högskolepoäng

Studierna kommer bland annat ge dig ökade kunskaper om smärt- och träningsfysiologi, och förmåga att utifrån befintlig evidens värdera, välja och anpassa åtgärder och behandling till individen. Centralt för utbildningen är det evidensbaserade arbetssättet som innebär att hela tiden sträva efter att använda bästa tillgängliga kunskap, både i det direkta patientarbetet och långsiktigt i den fysioterapeutiska verksamheten.

Studera nätbaserat 

Programmet genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster varje termin i Falun.

Studera utomlands

Möjlighet finns att efter godkännande av programansvarig genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.

Vad blir du efter utbildningen?

En magisterexamen är ett viktigt steg för dig som vill bli specialist enligt fackförbundet Fysioterapeuternas specialistordning. En magisterexamen innebär också att du blir behörig att gå vidare till en forskarutbildning för att ta en doktorsexamen.

Examen 

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Filosofie magisterexamen med huvudområde Fysioterapi.

Senast uppdaterad: