En nätbaserad utbildning med tydlig samverkan

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera vård av äldre, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

Hej! Jag heter Anngela bor i Uppsala och studerar Specialistutbildning för sjuksköterskor vård av äldre.

Jag valde utbildningen då jag brinner för omvårdnad och mötet med äldre personer. Jag vet inte än i vilken form jag i framtiden önskar jobba inom området. Vilket känns bra, då utbildningen erbjuder en bredd gällande framtida arbetsmöjligheter samtidigt som den ger en fördjupning i ämnet.

Utbildningsformen distans passar bra för mig. Jag gillar närheten och den personliga kontakt jag fått till lärare och medstudenter samtidigt som det kan kombineras med mitt arbete och familj, då min studielokal är mitt vardagsrum.

Utbildningen erbjuder ett personcentrerat perspektiv på vård av äldre vilket lockade mig.

Med den här utbildningen känner jag att framtiden är öppen och rik på möjligheter.

I framtiden vill jag arbeta med att forma och planera omvårdanden för och tillsammans med äldre personer.

För mig är ett gott samhälle ett samhälle som ger möjlighet och utrymme för människor att känna glädje.

Att förändra värden eller att göra skillnad ligger för mig i mötet med människan, både i det lilla och det stora. Jag vill bidra till att varje människas och i synnerhet äldres kapacitet och önskningar tas till vara och förverkligas.

Jag upplever att utbildningen jag går ger möjlighet att göra skillnad. Att arbeta som sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom vård av äldre handlar om att göra skillnad och att utveckla omvårdnaden.

Jag skulle rekommendera dig som ska välja utbildning att inte bara göra ett aktivt val gällande ämne utan även studieform. För att kunna ta till sig och njuta av studietiden upplever jag det som viktigt att även studieformen passar just mig och det liv jag lever.


Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens med inriktning inom vård av äldre kan studeras i förhållande till de flesta specialiteer där äldre vårdas, såsom prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Omvårdnad, samhällsvetenskap, humanistiska och humanbiologiska perspektiv behandlas.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Samverkan sker med region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver vård av äldre. Inom VFU integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera nätbaserat

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via Internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen är nätbaserad (50 % distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska, och då även med en inriktning mot vård av äldre.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Här finns en mycket bred arbetsmarknad inom vården från prehospital vård, akut sjukvård, primärvård, kommunal vård och annan vård med inriktning för vård av äldre.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot vård av äldre samt en Filosofie magisterexamen med huvudområde Omvårdnad.

Senast uppdaterad: