KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Samverkan mellan näringsliv och akademi

Projektet innebär i korthet att en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar högskolan med en kvalificerad handledare, oftast en forskare och en coach från näringslivet. Högskolan bidrar också med labbresurser. Studenten erhåller marknadsmässig lön, företaget betalar hälften och resterande finansieras med projektmedel.

 

 

KTP medfinansieras av:

Intresseanmälan företagare

Goda exempel KTP

Följ KTP på våra sociala mediekanaler: