En utbildning som sätter skapandet i centrum

Vill du ha ett skapande yrke där din konstnärliga kreativitet får möta den moderna teknikens landvinningar? Ett yrke där du med hjälp av ljud och bild får vara med och skapa kommunikativa helhetsupplevelser? Är svaret ja, då är Audiovisuell produktion programmet för dig.

Nya produktionsformer

Uppdelningen av ljud och rörlig bild som olika produktionsområden kommer från den gamla arbetsfördelningen i film- och TV-produktion, men tack vare nya tekniska verktyg är ljud-/musik- och bildskapande integrerade, därav begreppet Audiovisuell Produktion. Programmet är mångdisciplinärt och experimenterande, med audiovisuellt skapande i centrum. Här slipper du välja mellan ljud och bild, utan får arbeta med bägge delarna.

Studentarbete: Interaktiv audiovisual installation - SACO mässan

 


Utbildningens innehåll

De tekniska framstegen är en utgångspunkt för programmet. Behärskning av både tekniken och det kreativa skapandet leder till att produktionerna blir konstnärligt bättre och kommunikationsmässigt effektivare. Undervisningen lägger stor vikt vid det egna skapandet, i både fritt valda produktioner och sådana som görs på beställning. Den kommunikativa förmågan är viktig för produktioner av alla slag och tränas i studierna både teoretiskt och praktiskt. Som student möter du olika tillämpningsområden, till exempel:

  • internetanpassade produktioner
  • musikvideos
  • audiovisuella installationer
  • reklamproduktioner.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en 10-veckors arbetsplatsförlagd utbildningsperiod.

Studiemiljö

Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudior, TV-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden relaterade till bild- och ljudproduktion.

Studera utomlands

Under utbildningen kan du studera vid ett utländskt lärosäte - vi har flera utbytesavtal.

Termin 1: Audiovisuell Introduktion

Första terminen får du en praktisk och teoretisk introduktion till det Audiovisuella ämnet. Här ingår utbildning i hård- och mjukvaror så som kameror, ljussättning, bild- och ljudbearbettningsprogram som knyts ihop med praktiska och skapande övningar.

Studentarbete: Övning i Trapcode & Live, av Måns Henriksson

Under första kursen undersöker vi kulturen som uppstod i svallvågorna efter Internets uppkomst med fokus på den skapande värld man hittar bl.a. på YouTube och Vimeo. Under en workshop i Remix/Recut arbetar vi med insamling och omklippning av befintligt material i en mashup. År 2014 blev rubriken för övningen "Konstnärsporträtt".

Studentarbete: Konstnärsporträtt: Luigi Russolo, av Jakob Hammar

Terminens andra kurs heter Audiovisuell komposition. Bildlära varvas med musikteori och du examineras på ett eget stycke "Visual Music". Som en introduktion i designteori och metod som ingår i kursen arbetar du utifrån ett eget valt begrepp som "rubrik" till det examinerande momentet.

Studentarbete: Leaving, av Tove Nowén

 

Termin 2: Audiovisuell Produktion

 

Andra terminen kretsar arbetet runt ett audiovisuellt kortfilmsarbete, oftast i form av musikvideo. En längre workshop gästas vi av professionella musikvideo skapare från olika yrkeskategorier så som producent, regissör, filmfotograf och redigerare.

 

Studentarbete: Musikvideo workshopav förstaårs studenter

 

Terminen innehåller också en självvald kortfilmsprodiktion och uppsatsskrivade där kortfilmen med fördel kan ligga till grund för din vetenskapliga undersökning. 

Studentarbete: Frukostflingor, av Jakob Sundström

 

Termin 3: Audiovisuell Artist

Denna termin går vi på djupet med den konstnärliga sidan av audiovisuell produktion. Fokus denna termin ligger helt på experimentell audiovisuell konst samt Vjíng. Du erhåller undervisning i nutida experimentell konstteori.

Studentarbete: A/V projection mapping, av Ida Davidsson

I det audiovisuella laboratoriet praktiserar vi med ett stort urval av hård- och mjukvaror för att utveckla dina kreativa färdigheter och förmågor. De praktiska huvuduppgifterna är att skapa ett offentligt audiovisuellt konstverk samt att utföra ett audiovisuellt liveframträdande.

Studentarbete: Audiovisual performance, av Bill Magnusson

Termin 4: Audiovisuellt arbete i världen

Efter den mest konstnärliga terminen kommer den mest världsliga terminen. Kurser i kommunikation och entreprenörskap körs parallellt på första halvan av terminen. Därefter studerar du projektformen i olika projekt som skolan ordnar åt er. Tidigare år har vi haft samarbete med bland annat Norbergfestivalen och i år Dalasinfoniettan.


Student projektarbete: Ö-Grad, Gotland våren '17

Termin 5: Examensterminen

Denna termin går huvudsakligen ut på att du skriver en uppsats. Arbetet förbereds med en delkurs om vetenskapsteori och metod. Den andra delkursen läser du in dig på ditt valda uppsatsämne. Därefter följer skrivarbete som examineras i slutet av kursen.

Tidigare C-uppsatsen: Tanja JörgensenTom WaldtonAnnie Tådne

Termin 6: Projekt och praktik

Under terminens första halva planerar, genomför och redovisar du en egen produktion. Arbetet får gärna vara en beställning eller på annat sätt knuten till en utomstående partner. Exemplet undan var ett samarbete mellan studentgruppen som gick under namnet "Some Planets" och Kulturförening Magasinet i Falun. Det var en del föreningens sommarutställning "Dala Modern 2014"


Projektarbete: Kuboscope, "Some Planets"

Kursen avslutas med en arbetsförlagd utbildning (praktik), där du förbereder ditt kommande yrkesliv. Du kan även använda tiden för att förbereder din egen företagande. Eftersom kursen ligger sist i programmet kan man forsätter med arbetet direkt kursen är klar. 

Praktikarbete: Fotografiska 48h contest's after party, "Murk"

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet leder inte fram till specifika yrken, men gör dig förberedd att kunna arbeta professionellt med både konstnärliga och kommersiella produktioner. Med förmåga att kunna skapa både ljud, musik och rörliga bilder blir dessutom arbetsmarknaden bredare, än för den som bara behärskar den ena delen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Audiovisuell produktion är en växande bransch för multikompetenta aktörer. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att yrkesverksamhet i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i entreprenörskap.

Examen

Med ett fullgjort examensarbete och avslutad utbildning kan du ansöka om en Filosofie kandidatexamen.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Senast uppdaterad: