Audiovisuell produktion, 180 högskolepoäng

Vill Du komponera ljud/musik och bild? Med lika stor betoning på båda uttrycken? Det här programmet förbereder Dig för en sådan yrkesverksamhet. Och det ges i en unik utbildningsmiljö: Mediehuset i Falun.

Termin 1: Audiovisuell Grund

Studenterna får en praktisk och teoretisk introduktion till det Audiovisuella ämnet. Här ingår utbildning i programvara samt en konsthistorisk genomgång med fokus på det experimentella.

Vi inleder terminen med en workshop i Remix/Recut där studenterna får lära sig hur man remixar media.  Denna uppgift fördjupas och är den praktiska huvuduppgiften under de första fem veckorna.

Studentarbete: Entering Oakland

Följande 5 veckor är en grundläggande kurs i musikskapande. Den utmynnar i att studenterna komponerar musik till en egen bearbetning av en av de experimentella filmer vi studerat.

Studentarbete: Mechanical Principles

Under den termin som förflutit har studenterna bland annat gjort ett uppdrag för en lokal idrottsförening som behövde en kort film som reklam för sin webbsajt

Studentarbete: Insajd.nu

Termin 2: Audiovisuell Produktion

Andra terminen kretsar arbetet runt ett audiovisuellt kortfilmsarbete. Berättarteknik och manusarbete samsas med kamerateknik och ljudläggning. Filmklubben visar audiovisuella höjdpunkter från filmhistorien som studenterna senare får analysera.

Studentarbete: Popens Mirakel

Terminen mynnar ut i en ambitiös självvald kortfilmsprodiktion. Målet är att alla studenter ska erhållit grundläggande kunskap om alla delar i en filmproduktion när terminen avslutas.

Studentarbete: Robotar

Termin 3: Audiovisuell Artist

Denna termin går vi på djupet med den konstnärliga sidan av audiovisuell produktion. Fokus denna termin ligger helt på experimentell audiovisuell konst samt Vjíng. Studenterna erhåller undervisning i nutida experimentell konstteori.

SQUAREPLAY - Light + sound + sculpture

I vårt lab praktiserar vi med ett stort urval av hårdvara för att utveckla studenternas kreativitet. De praktiska huvuduppgifterna är att skapa ett offentligt audiovisuellt konstverk samt att utföra ett audiovisuellt liveframträdande.

Studentarbete: Resan till Berlin

Termin 4: Audiovisuell Kommunikation

Studenterna erhåller undervisning i de kommersiella och kommunikativa funktionerna inom audiovisuell design. Reklam och liknande produktion studeras noggrant. Studenten får utveckla olika kommunikationsbaser på internet samt förbereda sin portfolio/showreel. Terminen avslutas med ett omfattande eget valt arbete.

Studentarbete: Riddarna - Vi ska ut

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2SHG
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet