Audiovisuell produktion - kandidatprogram, 180 högskolepoäng

Vill du komponera kreativt med ljud och bild?

Med lika stor betoning på båda uttrycken har du här ett program som förbereder dig för en yrkesverksamhet som innefattar musikvideoskapande, audiovisuella installationer, VJ performance och videografik för scen och event. Detta ges i en unik utbildningsmiljö på Mediehuset i Falun där det också pågår utbildningar i Ljud- och musikproduktion, Film och TV produktion, Manus skrivande och Filmdesign för reklam och information.

Studentarbete: Interaktiv audiovisual installation - SACO mässan

Termin 1: Audiovisuell Introduktion

Första terminen får du en praktisk och teoretisk introduktion till det Audiovisuella ämnet. Här ingår utbildning i hård- och mjukvaror så som kameror, ljussättning, bild- och ljudbearbettningsprogram som knyts ihop med praktiska och skapande övningar.

Studentarbete: Övning i Trapcode & Live, av Måns Henriksson

Under första kursen undersöker vi kulturen som uppstod i svallvågorna efter Internets uppkomst med fokus på den skapande värld man hittar bl.a. på YouTube och Vimeo. Under en workshop i Remix/Recut arbetar vi med insamling och omklippning av befintligt material i en mashup. År 2014 blev rubriken för övningen "Konstnärsporträtt".

Studentarbete: Konstnärsporträtt: Luigi Russolo, av Jakob Hammar

Terminens andra kurs heter Audiovisuell komposition. Bildlära varvas med musikteori och du examineras på ett eget stycke "Visual Music". Som en introduktion i designteori och metod som ingår i kursen arbetar du utifrån ett eget valdt begrepp som "rubrik" till det examinerande momentet.

Studentarbete: Leaving, av Tove Nowén

Termin 2: Audiovisuell Produktion

Andra terminen kretsar arbetet runt ett audiovisuellt kortfilmsarbete, oftast i form av musikvideo. En längre workshop gästas vi av professionella musikvideo skapare från olika yrkeskategorier så som producent, regissör, filmfotograf och redigerare.

Studentarbete: Musikvideo workshop, av förstaårs studenter

Terminen innehåller också en självvald kortfilmsprodiktion och uppsatsskrivade där kortfilmen med fördel kan ligga till grund för din vetenskapliga undersökning. 

Studentarbete: Frukostflingor, av Jakob Sundström

Termin 3: Audiovisuell Artist

Denna termin går vi på djupet med den konstnärliga sidan av audiovisuell produktion. Fokus denna termin ligger helt på experimentell audiovisuell konst samt Vjíng. Du erhåller undervisning i nutida experimentell konstteori.

Studentarbete: A/V projection mapping, av Ida Davidsson

I det audiovisuella laboratoriet praktiserar vi med ett stort urval av hård- och mjukvaror för att utveckla dina kreativa färdigheter och förmågor. De praktiska huvuduppgifterna är att skapa ett offentligt audiovisuellt konstverk samt att utföra ett audiovisuellt liveframträdande.

Studentarbete: Audiovisual performance, av Bill Magnusson

Termin 4: Audiovisuellt arbete i världen

Efter den mest konstnärliga terminen kommer den mest världsliga terminen. Kurser i kommunikation och entreprenörskap körs parallellt på första halvan av terminen. Därefter studerar du projektformen i olika projekt som skolan ordnar åt er. Tidigare år har vi haft samarbete med bi.a. Norberg festivalen och i år Dalasinfoniettan.


Student projektarbete: Ö-Grad, Gotland våren '17

Termin 5: Examensterminen

Denna termin går huvudsakligen ut på att du skriver en uppsats. Arbetet förbereds med en delkurs om vetenskapsteori och metod. Den andra delkursen läser du in dig på ditt valda uppsatsämne. Därefter följer skrivarbete som examineras i slutet av kursen.

Tidigare C-uppsatsen: Tanja Jörgensen, Tom Waldton, Annie Tådne

Termin 6: Projekt och praktik

Under termiens första halva planerar, genomför och redovisar du en egen produktion. Arbetet får gärna vara en beställning eller på annat sätt knuten till en utomstående partner. Exemplet undan var ett samarbete mellan studentgruppen som gick under namnet "Some Planets" och Kulturförening Magasinet i Falun. Det var en del föreningens sommarutställning "Dala Modern 2014"


Projektarbete: Kuboscope, "Some Planets"

Kursen avslutas med en arbetsförlagd utbildning (praktik), där du förbereder ditt kommande yrkesliv. Du kan även använda tiden för att förbereder din egen företagande. Eftersom kursen ligger sist i programmet kan man forsätter med arbetet direkt kursen är klar. 

Praktikarbete: Fotografiska 48h contest's after party, "Murk"

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VGB
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se