Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Vad krävs för att du ska kunna bli företagare?

Utbildningen ger dig de kunskaper som du behöver för att starta och driva småföretag. Här får du djupare förståelse för de krav från kunder, medarbetare och samhälle som påverkar ett företag. Du kommer att få lära dig driva projekt och de teoretiska ramverken för marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning och redovisning. Under utbildningen förbereder sig våra studenter för arbete som egen företagare eller anställd företagsledare/chef i småföretag.

Arbetsmarknaden är ljus för "entreprenörer" då fler och fler såväl små som stora företag börjar förstå att de måste få in personal som är nytänkande och som har drivkraft.

Entreprenörskap handlar framförallt om att starta och genomföra aktiviteter för att förverkliga en vision. Något du vill se hända eller en möjlighet att tillvarata. I dagens snabbt föränderliga samhälle blir förmågan att ta egna initiativ avgörande.

Den enda tvååriga entreprenörsutbildningen på distans

Därför har vi skapat distansprogrammet entreprenöriellt företagande för dig som - utöver traditionell företagsekonomisk kunskap - vill lära dig mer om ett framgångsrikt entreprenörskap. Programmet ger dig också kännedom om de speciella förutsättningar och möjligheter som finns i de små företagen.

Fördelar för dig som väljer Entreprenöriellt företagande:

  • Sveriges enda tvååriga entreprenörsutbildning på distans
  • Den generella inriktningen är vi ensamma om
  • Intensiv kontakt med näringslivet, till exempel genom kontaktföretag.

Anmälan

Våren 2018

Start v3

100% studietakt, Flexibel studieort (Borlänge)
Anmälningskod:
HDA-V2VTV
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
30 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.


Utbildningens innehåll

Programmet inleds med introduktionskursen entreprenörskapets villkor och särart, parallellt med en orienteringskurs företagsekonomi. Syftet med dessa kurser är att ge studenterna en grundläggande förståelse för samhällsekonomin samt entreprenörskapets roll i densamma. Vidare ingår under första terminen en grundkurs i projektarbete och en kurs i ekonomistyrning.

Programmets andra termin behandlar de egenskaper som ofta anses karaktärisera entreprenörer som individer, och problematiserar huruvida dessa egenskaper är något som är medfött eller något som man kan lära sig. Under terminen fortsätter studierna i grundläggande företagsekonomi, redovisning och organisationsteori, samt en kurs som behandlar det grundläggande juridiska regelverk som styr småföretagandet.

Andra årets första termin behandlar den praktiska delen av programmet med fokus på kreativitet, självförtroende och utnyttjande av sin personliga potential.Undervisningen tar upp skeendet från idén om företagande till och med företagsstarten. Detta sker bland annat genom att studera hur en affärsidé kan analyseras och stödjas genom framtagandet av en affärsplan. Terminens studier fokuserar även på färdigheter i försäljning, förhandling och marknadsföring.

Programmets fjärde och sista termin behandlar skeendet efterstarten av ett nytt företag. Det vill säga små företags drift och tillväxt samt dess förvaltning och expansion. Utöver detta ges en grundkurs i e-handel. Avslutningsvis fördjupar sig studenterna i den teoretiska entreprenörskapslitteraturen och skriver som avslutande moment ett examensarbete

Programmet karaktäriseras av att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på teori och handling. Kurserna som ger teoretiska grundkunskaper i företagsekonomi är inriktade mot entreprenörskap och småföretagande.

Den handlingsinriktade delen av programmet handlar om kreativitet, självförtroende och utnyttjande av din personliga potential samt tar upp skeendet från idén om företagande till och med företagsstarten. Detta tema som kan kallas entreprenöriella processer behandlas fortlöpande under det första årets kurser. Under det andra studieåret är i stället det handlingsinriktade temat företagets processer som behandlar skeendet efter företagsstarten det vill säga det lilla företagets drift och tillväxt. Föreläsningarna varvas med seminarier och diskussioner om starten av ett företag respektive dess förvaltning och expansion. I en av kurserna arbetar studenterna dessutom praktiskt med egna affärsprojekt – eller alternativt med ett externt projekt. Vidare ingår ett avslutande examensarbete bestående av grundläggande metodlära och uppsats.

Kontakt med arbetslivet

Under det första året förekommer en intensivare kontakt mellan företagare och studenter än vad som är vanligt i traditionell högskoleutbildning.

Genom praktikfall och gästföreläsningar på Internet. Dessutom jobbar studenterna med ett kontaktföretag i vissa kurser.

Studera på distans

Hela programmet läses på distans. Det är inga fysiska träffar och de obligatoriska träffarna på nätet är åtta stycken.

Studiemiljö

Studiemiljön väljer du själv.

Studera utomlands

Eftersom det inte är några fysiska träffar, är det många som väljer att lägga sina studier utomlands. Valfritt var, bara det finns en bra uppkoppling.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter två år tillsammans med oss på Högskolan Dalarna ska du ska kunna analysera och identifiera drivkrafter och hinder för entreprenörskap i samhället. Du kommer att kunna göra egna bedömningar inom områden som marknadsföring och ekonomistyrning. Du kommer att förstå var ett företag befinner sig på marknaden och vart de är på väg. Vi kommer att vässa din förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information, och vi kommer att ge dig förutsättningarna för att svara på de frågor som idag är angelägna för entreprenörskap och innovationsarbete.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

I första hand syftar programmet till att lära ut hur man startar utvecklar och driver ett eget företag. Så om man väljer det så blir man företagare. Man kan även tänkas jobba som anställd inom såväl små som stora företag med till exempel affärsutvecklingsprojekt eller som konsult/rådgivare åt mindre företag. Under utbildningen förbereder sig studenten för arbete som egen företagare, anställd företagsledare/chef i småföretag.

Examen

Högskoleexamen i Entreprenörskap och innovationsteknik med inriktning på entreprenöriellt företagande

Studera vidare

Efter den tvååriga Högskoleexamen är många studenter intresserade av vidare och ytterligare fördjupad utbildning. De väljer då till exempel att söka in och läsa vidare till Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, vid Högskolan Dalarna eller annat lärosäte, enligt gällande antagningsregler.

Senast uppdaterad: