Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Det är stor brist på lärare i hela landet. Om du utbildar dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare kommer du att få en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen.

Vid Högskolan Dalarna studerar till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din datorskärm. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs som läses. Men programmet startar alltid med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun.

Högskolan Dalarna erbjuder följande ämnen inom inriktningen för gymnasieskolan: bild, engelska, franska, historia, idrott & hälsa (campusutbildning), kinesiska, matematik, religion, spanska, svenska, svenska som andraspråk och tyska.

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-H2XE8
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesbehörighet 6c/A6c, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen
  • Områdesbehörighet 6c/A6c och Historia A/ Historia 1b / 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
40 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Ämneslärarprogrammet - Religion sker på www.antagning.se mellan den 15 mars och 15 april.


Utbildningens innehåll

I programmet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i religionsvetenskap ger dig bland annat kunskaper om kristendom och andra världsreligioner, livsåskådningar, etik, identitet och livsfrågor. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, lärande, undervisning, ledarskap, betygsättning samt sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en gymnasieskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till en forskarkarriär eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

 

Vill du veta mer om läraryrket?

Senast uppdaterad: