KULA-kurserna erbjuds både som uppdragsutbildning och som högskolekurser och ges endast vid lägst 20 anmälda deltagare.

Under våren 2018 ges två kurser "Professionell kommunikation - med och i grupper" samt den nya kursen "Professionell utveckling – genom fokus på kollektivt lärande".

Under hösten  2018 ges de två kurserna "Att arbeta i propjekt" och "Professionell förhandling på arbetsplatser".

Kort beskrivning om den nya kursen Professionell utveckling:

Vem har inte hört talas om behovet av utveckling och förändring?Men inte så många tänker på att det kräver ett lärande. I denna kurs fokuseras hur organisationer kan arbeta effektivt för att främja kollektiv utveckling på individ, grupp och organisationsnivå, genom att använda teorier om lärande. Förutsättningar för lärande, hur lärande sker, reflektion, dialog, processledning, arbetsrotation, mentorskap, lärande organisation mm är områden som fördjupas. Vi provar verktyg och utvecklar workshops!

 

Uppdragsutbildning: Bemöt, bedöm, berika -  Ett normkritiskt perspektiv på genus och mångfald för utveckling och innovation i företag.

Här kan du läsa mer om kursen som kommer att ges under våren 2018

Kursplan

Litteraturlista

Studietakt

Samtliga kurser ges på kvartsfart under en termin och ger 7,5 högskolepoäng efter godkänd, avslutad kurs.

Examination

Examination sker i form av reflektionsprotokoll med dina egna reflektioner över litteratur och kursträffar, kopplad till erfarenheter och din arbetssituation.

Närvaro

Vi träffas fyra heldagar, med cirka en månads mellanrum, för föreläsningar och seminarier. Kursdagarna är obligatoriska och närvaro vid minst 3 av dessa krävs för att kunna slutföra kursen.

Studieort och datum

För kursen "Professionell utveckling genom fokus på lärande" är studieplats Högskolan Dalarna, campus Borlänge, under fyra fredagar:

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 20 april
 • 18 maj

Kursen startade med ett obligatoriskt upprop den 16 januari, kl 13-14 via Connect, Högskolans nätbaserade klassrum.

För kursen "Professionell kommunikation – med och i grupper" är studieplats Högskolan Dalarna, campus Borlänge, under fyra fredagar:

 • 16 februari
 • 16 mars
 • 13 april
 • 25 maj

Kursen startade med ett obligatoriskt upprop den 16 januari, kl 15-16 via Connect, Högskolans nätbaserade klassrum.

För kursen "Att arbeta i projekt" är studieplats Högskolan Dalarna campus Borlänge, under fyra fredagar:

 • 14 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 14 december 

Kursen startar med ett obligatoriskt upprop den 4 september, kl 13-14 via Connect, Högskolans nätbaserade klassrum.

För kursen "Profesionell förhandling på arbetsplatsen" är studieplats Högskolan Dalarna campus Borlänge, under fyra torsdagar:

 • 6 september
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Observera att det första kurstillfället är extra viktigt att närvara vid för att kunna slutföra kursen! 

Behörighet

För att vara behörig till en KULA-kurs krävs Standardbehörighet A, samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Anmälan

Välkommen att söka på www.antagning.se senast 17 April. I mån av plats går det att göra en sen anmälan fram till kurstart (september), men anmäl dig redan nu så säkrar du att kursen ges och att du får en plats! Beroende av antal deltagare tas beslut i juni om kursens genomförande.

Kursutbud 

Följande kurser erbjuder vi regelbundet i KULA. Du hittar kursplanen genom att klicka på namnet på den kurs du är intresserad av.

Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 88 48
Senast uppdaterad: