Partnerförskolor

Partnerförskolor för verksamhetsförlagd utbildning är särskilt utvalda förskolor som har ett nära samarbete med förskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Partnerförskolorna har en kvalitetsmedveten kultur och många utbildade VFU-lärare, som är skickliga på att handleda förskollärarstudenter. Startar du förskollärarprogrammet höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 kommer du att genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen på någon av följande förskolor:

Partnerskolesamordnare

Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 58

Senast uppdaterad: