Hitta din utbildning

Nyheter

Bästa veden för kaminen

2005 slog Jan-Erik Liss vid Högskolan i Dalarna fast energiinnehållet i olika svenska träslag. Det brukar vara till hans studie man hänvisar när man talar om energi- eller värmeinnehåll i ved.

Till nyhetslistan