Du får detta nyhetsbrev från Högskolan Dalarna

 

Aktuellt från medarbetarwebben

5 december 2022

Högskolan Dalarna
 

Nyheter

Nu är riktlinjer vid distansarbete fastställda

De tidigare tillfälliga riktlinjerna har nu ersatts och fastslagits efter förhandling och gäller tills vidare. Riktlinjerna gäller distansarbete för teknisk och administrativ personal.

Översyn av den årliga medarbetarundersökningen

Vår arbetsmiljö är en ständigt aktuell fråga som saknar slutdatum. Ett antal insatser har genomförts under året behöver nu få tid att utvecklas, därför pausas den årliga medarbetarundersökningen.

Dekanerna informerar oktober och november – 2022

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om pågående remissförslag till kvalitetskrav för utbildning och till funktioner för kvalitetsansvar, utvärdering av forskningsverksamheten 2023 och vem som blir ny prodekan vid årsskiftet.

Lämna in dina löneärenden senast 5 december

Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 december om du ska hinna få med det på decemberlönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.

 

Kalendarium

Luciafirande

Välkommen till Högskolan Dalarnas luciafirande.

Tillsammans för en hållbar besöksnäring

Efter ytterligare 3 år med finansiering från ERUF och Region Dalarna bjuder Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR) in till en träff där vi sammanfattar projektet och satsar framåt.

Platsbesök nya Campus Borlänge: Februari

Du som medarbetare vid högskolan erbjuds besöka byggarbetsplatsen och ta del av hur nya Campus Borlänge växer fram.

Platsbesök nya Campus Borlänge: Mars

Du som medarbetare vid högskolan erbjuds besöka byggarbetsplatsen och ta del av hur nya Campus Borlänge växer fram.

 

Internutbildningar

Hållbarhets- och jämställdhetsarbete

Hur arbetar högskolan med frågor som rör hållbar utveckling? Utbildningen är utformad för att ge dig inblick i våra hållbarhetsmål och hur hållbarhetsarbetet bedrivs. Du kommer att få kunskap om vad forskningen säger om jämställdhet i högskolesektorn samt en introduktion till jämställdhetsarbetet.

Att välja undervisningsupplägg som främjar studenters lärande

Denna workshop är en introduktion till högskolepedagogik och aktuell forskning inom området. Du kommer att få möta centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning och speciellt forskningsresultat kring studentaktivt lärande.

Myndighetsutövning och läraruppdraget

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning. Utifrån det pedagogiska upplägget casemetodik kommer du att ta fram möjliga lösningar till några situationer som du kan komma att möta i din roll som universitetslärare. 

Uppsatshandledning – bemötande och återkoppling

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare. Relationen mellan student och handledare kommer att vara i fokus och aspekter som speciellt kommer att behandlas är förhållningssätt, förväntningar och återkoppling.

Presentationsteknik med fokus på digital lärmiljö och digitala verktyg

Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop. Du kommer också att få bekanta dig med några digitala verktyg som du kan använda för att göra dina presentationer i Zoom mer interaktiva.

 
 

Till medarbetarwebben >

 

Aktuellt från medarbetarwebben är en samling av senaste övergripande nyheter och kommande kalenderhändelser publicerade på medarbetarwebben – högskolans intranät.

Information om nyhetsbrevet

Andra webbplatser:

Externwebben, Studentwebben