Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Kontaktinformation 

Telefon: 023-77 80 00 (växeln öppen måndag-fredag klockan 08.00–16.00)
E-post: registrator@du.se

Postadress:
Högskolan Dalarna
791 88 Falun

Sök personal

Besöksadress

Besöksadress Campus Borlänge

Huvudentrén: Röda vägen 3, Borlänge

Besöksadress Campus Falun

Huvudentrén: Högskolegatan 2, Falun

Mediehuset: Kaserngården 15 (Dalregementet), Falun

Mer om våra campus och öppettider

Fakturering och ekonomisk information

Faktureringsadress:
Högskolan Dalarna
Box 77
791 22 FALUN

Organisationsnummer: 202100-2908
Bankgiro: 5050-2665
IBAN: SE 6612000000012810117632
BIC/SWIFT: DABASESX
Momsregisteringsnummer: SE202100290801

Begära ut allmänna handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt till insyn i vår verksamhet, bland annat kan du ta del av alla handlingar som skickas till eller från Högskolan eller som upprättas här. Ett utkast eller egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar. En del allmänna handlingar omfattas av sekretessregler som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska upplysas om rätten att han eller hon har rätt att få ett skriftligt och överklagningsbart beslut om det.

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig till registrator, registrator@du.se

Äldre handlingar förvaras i Högskolans arkiv. För att ta del av dessa vänder du dig till arkivarien, arkivarie@du.se

Sök i vårt arkiv

Instruktioner för att söka i vårt arkiv (pdf)

Avgift för kopior

Enligt Avgiftsförordningen §15 är myndigheter skyldiga att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

  • 0 - 9 sidor: Ingen kostnad.
  • 10 sidor eller mer: 50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida.

Tillkommer gör även portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande sända den begärda handlingen till mottagaren.

Begära utdrag över personuppgifter

Registrerade personer kan skriftligt begära ett utdrag över vilken personuppgiftsbehandling som sker på Högskolan Dalarna, ett så kallad registerutdrag. Registrerade kan även begära att Högskolan snarast rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte behandlas i enlighet med PuL eller andra föreskrifter.

Vid frågor om Högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till personuppgiftsombud Anja Achouiantz Hedqvist, 023-77 81 73, arkivarie@du.se

Mer information om personuppgifter hos Datainspektionen

Senast uppdaterad: