Pedagogiska meriter

Pedagogiska meriter ska redovisas av den som söker

  • anställning som universitetsadjunkt, universitetslektor, biträdande universitetslektor och professor
  • befordran till universitetslektor och befordran till professor samt meritering till docent
  • för att inplaceras i den pedagogiska karriärstegen

De pedagogiska meriterna redovisas i en pedagogisk portfölj enligt den mall som gäller vid Högskolan Dalarna. Mallen återfinns i ett separat dokument.