Kontaktinformation

Telefon: 023-77 80 00
E-post: registrator@du.se

Postadress:
Högskolan Dalarna
791 88 Falun

Organisationsnummer: 202100-2908

Faktureringsadress:
Högskolan Dalarna
Box 77
791 22 FALUN

Plusgiro: 788116-2
Bankgiro: 5050-2665
Bankkonto SE-banken: 5439-10-034-81
Momsregisteringsnummer: SE202100290801

Campus

Borlänge

Röda vägen 3, Borlänge
Fax 023-77 80 50

Falun

Huvudentrén, Högskolegatan 2, Falun
Fax 023-77 80 80

Mediehuset finns på Dalregementet.
Besöksadress till Mediehuset:
Kaserngården 15, Falun

Hitta personer