Elin Eriksson

Personlig presentation av Elin Eriksson

Bakgrund

Jag har en grundlärarexamen från Högskolan Dalarna. Därefter har jag arbetat som lågstadielärare i grundskolan under en period. Jag återvände till Högskolan Dalarna år 2021, som adjunkt och är nu sedan år 2022 anställd som doktorand. 

Undervisning

Jag undervisar i kurser inom grundlärarutbildningen.