Personlig presentation av Linnea McCarthy

Forskningsassistent, Medicinsk vetenskap
Univ adjunkt medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap

Jag läste min grundutbildning till sjukgymnast vid Linköpings universitet 2006-2010 med fördjupning om barn och habilitering. Samtidigt var jag landslagsaktiv inom orientering. Några år senare läste jag en masterexamen i performance psychology vid University of Edinburgh (2012-2013). Min masteruppsats var en intervjustudie om stress och återhämtning hos elitaktiva orienterare. 

Jag har undervisat på Högskolan Dalarna sedan 2016, främst inom Anatomi och fysiologi. Jag är även biträdande ämnesföreträdare, facklig representant och ordförande i styrgruppen för Nationella nätverket för medicinsk vetenskap i sjuksköterskeprogrammet. Sedan hösten 2020 arbetar jag som projektkoordinator för forskningsprojektet SELMA (Self-management i stroke-rehabilitering).