Personlig presentation av Louise Enström

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi