Personlig presentation av Maria Fredriksson

Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Fil dr, Pedagogiskt arbete 1

Maria Fredriksson Sjöberg

Doktorand, Pedagogiskt arbete

Maria Fredriksson Sjöberg föddes 1979 i Falun och är uppvuxen i Dalarna. Hon examinerades som förskollärare vid Högskolan Dalarna år 2005. I februari 2012 antogs hon till en nationell forskarskola för förskollärare: Utforskande lärprocesser och literacy (ULL). Forskarskolan samordnas av Stockholms, Umeå och Uppsala Universitet samt av Högskolan Dalarna. Maria Fredriksson Sjöberg är anställd av Borlänge Kommun och arbetar en dag i veckan som förskollärare.

Inom ramen för forskarskolan skriver hon en licentiatavhandling med titeln: Hur då? Pedagogers bemötande av barns utforskande i barninitierade samtal på förskolan. Hennes studie syftar till att undersöka hur pedagoger agerar för att utmana och stimulera barns utforskande i förskolan.  Avhandlingen beräknas vara färdig sommaren 2014.

Publikationer