Lena Skoglund

Personlig presentation av Lena Skoglund

Univ lektor biologi, Naturvetenskap
Med dr, Naturvetenskap

Lena är utbildad molekylärbiolog och erhöll en doktorsexamen i geriatrik vid Uppsala universitet år 2009. I avhandlingen Molecular mechanisms of frontotemporal dementia har hon undersökt familjer med ärftlig form av frontotemporal demens och undersökt de bakomliggande molekylära mekanismerna för sjukdomen.  

Sedan hösten 2009 arbetar Lena inom ämnet naturvetenskap på Högskolan Dalarna, främst med undervisning inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Hon har mellan år 2014-2016 varit forskare inom projektet Undervisning i naturorienterande ämnen i grundskolans tidigare år tillsammans med Annie-Maj Johansson och Susanne Römsing. Projektet är ett aktionsforskningsprojekt finansierat av Skolforskningsfonden.

Publikationer