Personlig presentation av Peter Nilsson

Univ lektor socialt arbete, Socialt arbete

Peter Nilsson är socionom och filosofie doktor i teoretisk filosofi. Han disputerade 2003 på avhandlingen Empathy and emotions: On the notion of empathy as emotional sharing. Peters nuvarande forskningsintressen kretsar kring empati, medlidande, omsorg och altruism. Han undervisar på flera olika kurser på socionomprogrammet, bl.a. Socialt arbete som profession och Etik i socialt arbete.

Publikationer