Plan för återgång till arbete och undervisning på plats

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På måndag den 30 augusti välkomnas studenterna tillbaka till en ny termin och redan på fredag 27 augusti välkomnar vi många av våra internationella studenter till Högskolan Dalarna.

Den 1 juni 2021 upphörde rådet om distansundervisning för utbildning av vuxna vilket möjliggör för mer undervisning på plats.

När det gäller rekommendation kring distansarbete inom statliga myndigheter och tillfälligt hemarbete så är det förlängt till 15 september. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september. De allmänna råden är de samma som funnits sen pandemins början, håll avstånd till andra och stanna hemma vid symtom på covid-19 etc.

Detta gäller för medarbetare vid högskolan

  • Till och med 15 september 2021: Tillfälligt hemarbete
    Högskolan följer regeringens rekommendation om distansarbete inom statliga myndigheter och tillfälligt hemarbete sker fram till och med 15 september om inget annat anges. Det datum som högskolan tidigare kommunicerat, 31 augusti, förlängs således.

  • 16 september 2021: Återgång till ordinarie arbetsplats
    Angivelser angående placeringsort i anställningsavtal gäller.​ Respektive chef ansvarar för att återgången sker smittsäkert – utifrån verksamhetens och enskilda individers behov.  Det innebär att det kan komma att se olika ut inom olika avdelningar – vissa kollegor kommer fortsatt arbeta tillfälligt hemma medan andra arbetar på campus.

    Har du symptom ska du stanna hemma. Chef och medarbetare kommer överens om möjligheten att tillfälligt arbeta hemifrån och möjligheten att kunna delta i exempelvis möten. Därför ska hybridmöten vara möjligt och planeras för. Chefer kan kontakta NGL-Centrum för att få stöd i hur hybridmöten kan hållas för att fungera optimalt. För övriga frågor kan ni kontakta HR-avdelningen.

Smittsäkert som ledord​

Du ska kunna känna dig trygg på arbetsplatsen och alla medarbetare har ett ansvar att fortsätta hålla avstånd – detta gäller exempelvis såväl vid kaffeautomaten som vid in- och utpassager. Varje chef får i uppdrag att se över arbetsplatsen både när det gäller möblering och hur det är möjligt att hålla avstånd i delade kontorsrum och andra ytor. Skyltning finns fortsatt för att påminna om att hålla avstånd och handsprit tillhandahålls i gemensamma utrymmen.

Senast granskad:
Senast granskad: