Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)
2 min läsning

För att säkra kvalitén i undervisningen och för att ge lärare som saknar lärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett Högskolan Dalarna och sju andra lärosäten i uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL.

Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns på VAL:s nationella webbsida. 

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. En del sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning är nätbaserad och genomförs på 50-75 procents studietakt beroende på vilken lärarexamen som man studerar mot. 

Förskollärare samt lärare som arbetar i grundskolans år F-6 och som saknar för åldersgruppen adekvat lärarexamen hänvisas till annat VAL-lärosäte.

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

VAL: Lärare 8/15-regeln

Är du verksam som lärare men saknar relevant lärarexamen? Har du jobbat i minst åtta år den senaste 15 års perioden som lärare (dock före den 1 juli 2015)?* Var du anställd den 1:a december 2013?

*Övergångsregel: Du ska ha arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande under de senaste 15 åren före såväl den 1 juli 2015 som den dag utbildningen ska vara slutförd.

Om du uppfyller kraven ovan kan du inom ramen för VAL-projektet studera utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp samt vid behov ämneskomplettera. Du kan maximalt studera 120 hp inom VAL-projektet.

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen mellan studerande och mellan lärare och studerande huvudsakligen sker i det digitala rummet med hjälp av e-post, Internet och andra kommunikationskanaler. Obligatoriska seminarier via nätet sker på dagtid.

Utbildningen inleds vanligtvis med en till två obligatoriska introduktionsdagar i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som skall användas. Då får kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen, och ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till c:a en per termin. 

Ansökan och antagning

Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 mars och 15 april vt-19. Ansökan sker via VAL-projektets nationella webbplats. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier. Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande.

Sökande till yrkeslärarutbildningen ska dessutom anmäla sig till ValiWeb för att få sina branschkunskaper bedömda.

Programstart

Utbildningen startar nästa gång höstterminen 2019. Utbildningen för blivande yrkeslärare startar nästa gång vårteminen 2020. 

Senast granskad: