Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)
2 min läsning

VAL riktar sig till verksamma lärare som saknar lärarexamen. Via ett särskilt uppdrag har regeringen gett Högskolan Dalarna och sju andra lärosäten i uppdrag att anordna denna vidareutbildning. Studier inom VAL kan omfatta maximalt 120 hp.

Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns på VAL:s nationella webbsida. 

Ansökan och antagning

Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 16 mars och 15 april vt-20. Ansökan sker via VAL-projektets nationella webbplats. Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni månad. Beroende på direktiv kring Coronavirus och dess utveckling kan antagningsbeskeden inför hösten 2020 komma att försenas.

För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier. 

Sökande till yrkeslärarutbildningen ska dessutom anmäla sig till ValiWeb för att validera sina yrkeskunskaper.

Programstart yrkeslärarutbildningen

Utbildningen till yrkeslärare startar nästa gång vt-2021.

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. Du kan komplettera med både pedagogisk-didaktisk utbildning och ämneskurser. Utbildningen är nätbaserad och genomförs på 50-75 procents studietakt beroende på vilken lärarexamen som man studerar mot. Dock ingår alltid nätseminarium med obligatorisk närvaro på dagtid samt oftast någon campusträff per termin. 

Förskollärare hänvisas till annat VAL-lärosäte.

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

VAL: Lärare 8/15-regeln

Är du verksam som lärare men saknar relevant lärarexamen? Har du jobbat i minst åtta år mellan år 2000 och 1 juli 2015? Var du anställd den 1 december 2013?

Om du uppfyller kraven ovan kan du inom ramen för VAL-projektet studera utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp samt vid behov ämneskomplettera. 

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen mellan studenter och mellan lärare och studenten huvudsakligen sker i det digitala rummet med hjälp av e-post, Internet och andra kommunikationskanaler. Obligatoriska seminarier via nätet sker på dagtid.

Utbildningen inleds vanligtvis med en till två obligatoriska introduktionsdagar i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som ska användas. Kursdeltagarna får möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen, och ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till cirka en per termin. 

 

Senast granskad: