Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Högskolan Dalarna tillsammans med sju andra lärosäten har ett regeringsuppdrag att anordna vidareutbildning för verksamma lärare som saknar lärarexamen. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026. Studierna måste vara avslutade 1 juli 2030.

Så ansöker du till VAL vid Högskolan Dalarna

Ansökan till VAL vid Högskolan Dalarna görs i flera steg:

 • Du gör först en webbanmälan på lärarutbildning.nu. Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 mars och 15 april. Ansökan öppnar klockan 13.00 15 mars och stänger 15 april klockan 22.00.
 • När du skickat in din webbanmälan får du en länk till antagning.se och där slutför du din ansökan.
 • Söker du mot yrkeslärare måste du dessutom ansöka om att få din yrkeskunskaper validerade via ValiWeb

Till din ansökan behöver du bifoga

Underlagen som krävs laddas upp via antagning.se. Det är viktigt att du har samlat in dessa dokument i förväg då du enbart kan komplettera din ansökan fram till och med den 22 april klockan 23.59.

Skriv i din webbanmälan på lärarutbildning.nu vilka meriter och övriga dokument som du vill ha med i din ansökan så att bedömningen blir så korrekt som möjlig. Det gäller särskilt om du redan har laddat upp en merit på antagning.se en tidigare ansökningsomgång, som inte behöver vara till VAL, och som du vill ha med i din ansökan.

 • tjänstgöringsintyg
 • meriter som du vill ha med i din ansökan som inte syns på antagning.se t ex om du har en äldre eller utländsk högskoleexamen.
 • om du har en utbildning påbörjad före 2011 eller har läst vid ett annat lärosäte än Högskolan Dalarna måste du även skicka med kursplaner och litteraturlistor för de kurser som du anser har relevans för din ansökan.

Viktigt

 • Om du inte har konto på antagning.se: Tänk på att det kan ta ett par dagar att få koden till antagning.se, så skapa konto där i god tid! Lösenordet kommer att skickas hem till dig med post till din folkbokföringsadress. OBS! Din ansökan kan slutföras utan lösenord och konto, däremot kan du inte ladda upp dokument utan konto. 
 • Bara ansökningar som är kompletta kommer att behandlas. Glöm inte att ladda upp dokumenten!
 • Du måste slutföra din webbansökan på lärarutbildning.nu/VAL senast klockan 22.00 den 15 april för att även hinna med ansökan på antagning.se
 • Vi har inte möjlighet att ta emot utbildningsdokument eller tjänstgöringsintyg per brev. Vi kan inte heller ge någon förhandsbedömning av din ansökan utan hänvisar till besked via antagning.se

Behörighetskrav och målgrupper

För att vara behörig till VAL krävs att du är verksam som lärare inom relevant ämne och åldersgrupp samt att du kan nå en lärarexamen med studier som omfattar maximalt 120 hp. 

Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns på VAL:s nationella webbsida.

Inför vårterminen 2024 antar vi sökande till följande inriktningar

2011 års examensordning

 • Grundlärarexamen åk F-3 och 4-6
 • Ämneslärarexamen åk 7-9
 • Ämneslärarexamen gymnasieskolan, inklusive vuxenutbildningen
 • Yrkeslärarexamen

2001 samt 2007 års examensordning (kräver studier innan 2011 som kan ingå i examen)

 • Lärarexamen mot grundskolans tidigare år
 • Lärarexamen mot grundskolans senare år 

Examen före 2001 (kräver studier innan 2001 som kan ingå i examen)

Examen avsedd för undervisning....

Förskollärare samt grundlärare mot fritidshem hänvisas till annat VAL-lärosäte.

Dokument som måste finnas med i din ansökan om du har utländska studiemeriter

 • Examensbevis (Diploma) över utländsk examen på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska. Om du har en oavslutad utländsk utbildning skickar du samtlig dokumentation över utbildningen.
 • Kursförteckning (transcript), som är en översikt av de kurser som ingått i din examen på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 • Om du har fått ett utlåtande över din utbildning från Universitet-och högskolerådet (UHR) skickar du med utlåtandet med din ansökan.

Om dina dokument är skrivna på annat språk än svenska eller engelska ska du bifoga kopior på översättningar av dokumenten till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

VAL-utbildningen innebär akademiska studier på svenska. Detta ställer krav på fördjupade kunskaper i språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i Svenska som motsvarar svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan kurs i svenska som är behörighetsgivande för högskolestudier.

Behörighet

För att kunna antas till och studera inom VAL ska du vara verksam som lärare i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Du ska vara verksam minst 50% i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare samt hur många poäng din examen ska omfatta. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan och utifrån det skapas en individuell studieplan. 

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. Du kan komplettera med både utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämneskurser. Utbildningen är nätbaserad och genomförs vanligtvis på 50% studietakt vilket motsvarar 20 studietimmar per vecka. Det kan även förekomma 75-100% studietakt beroende på ämneskursernas upplägg. Dock ingår alltid nätseminarium med obligatorisk närvaro på dagtid samt oftast någon campusträff per termin. 

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser för att nå examen. Dessa ges oftast inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar men erbjuds oftast med 100% studietakt. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

Du som har mer än 8 års yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare

Du som har arbetat länge som lärare eller förskollärare möjlighet att få en förkortad studiegång. Enligt nya förordningen (SFS 2020:724) krävs det att du hade en tjänst den dag som infaller sex månader före sista dag för ansökan till utbildningen samt att du har arbetat minst åtta år som lärare senast sex månader innan sista ansökningsdag till utbildningen med en total omfattning av minst 75%. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska huvudsakligen ha varit verksam i det ämne/ämnen – skolämne som du har möjlighet att nå en examen i. Detta resulterar i en studieplan om 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och eventuella ämnesstudier upp till kraven för examen.

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen sker i den digitala lärplattformen Learn, med hjälp av e-post, digitala mötesplatsen Zoom och andra kommunikationskanaler. Obligatoriska seminarier via nätet sker på dagtid.

Under terminens första vecka ingår vanligen både programintroduktioner och kursintroduktioner där du behöver närvara digitalt, i förekommande fall campusförlagt.

Senast granskad: