Webbredaktörsmanual
3 min läsning

Här hittar du information och material om webbredigering som är till för att hjälpa dig som webbredaktör att redigera på webben.

Webbarbetets huvudregler

Ett lyckat webbarbete handlar om att publicera rätt innehåll till rätt målgrupp och i rätt tid. Det gör vi genom att använda följande huvudregler:

 1. Allt du publicerar ska ha ett tydligt syfte och en tydlig mottagare (målgrupp).
 2. Utgå från besökarens behov – anpassa innehållet efter din målgrupp.
 3. Var tydlig med vad du vill att din besökare ska göra när den har läst sidan.
 4. Följ Högskolans regler för sidor, struktur och språk, så bidrar du till att webbplatsen upplevs som en helhet.
 5. Fler sidor är inte bättre. Bara relevant och aktuellt innehåll ska läggas upp. Relevans och aktualitet ges av att webbplatsen och varje sida har ett tydligt syfte och en tydlig mottagare.
 6. Anpassa ambitionsnivån för dina sidor till den tid som avsätts för webbarbete på din enhet.
 7. Publicera bara material som din verksamhet äger och tar ansvar för.
 8. Innehållet ska vara aktuellt och efterfrågat.
 9. Kontinuerliga förbättringar. Det ska finnas en arbets- och beslutsorganisation med roller, ansvar och rutiner som ser till att webbplatsen som helhet och enskilda sidor granskas, uppdateras och förbättras kontinuerligt.

Checklista

Anpassa efter målgruppen - Vem är besökaren?

Våra prioriterade målgrupper (i rangordning):

 1. Nuvarande student
 2. Blivande student
 3. Samarbetspartners
 4. Näringsliv
 5. Forskare
 6. Utländska besökare
 7. Alumn
 8. Media
 9. Andra högskolor/universitet

De prioriterade målgrupperna för de internationella sidorna (i rangordning):

 1. Nuvarande studenter
 2. Blivande studenter
 3. Utländska lärosäten
 4. Forskare
 5. Arbetssökande
 6. Alumn

Högskolans personal är inte en målgrupp för den externa webbplatsen. De är målgruppen för intranätet.

Utgå från våra prioriterade målgrupper.
Är du osäker på vilken målgruppen är, fundera då på följande:

 • Behöver informationen publiceras på webbplatsen?
 • Är det rätt kanal?
 • Behöver du skriva om texten?
 • Kontakta Kommunikationsavdelningen för hjälp.

Vad vill besökaren veta – syftet med sidan?

 • Gör besökaren nöjd – fastna inte i ett internt perspektiv
 • Besökaren ska kunna använda sig av innehållet för att lösa sina uppgifter
 • Publicerar information för målgruppen inte för dig själv
"Människor kommer till din sida för att lösa en uppgift... inte för att passivt ta del av det du har att berätta."

(Fredrik Wackå, webbrådgivare)

Läs mer i Checklistan för webbarbetet (pdf)

Skrivregler

Skrivreglerna ska ses som ett stöd för dig som arbetar som webbredaktör, men också som en mall som hjälper oss att få en enhetlig och lättbegriplig webbplats. Vi vill hjälpa våra besökare att hitta det de letar efter och att utföra sina uppgifter. Skrivreglerna bidrar till detta!

Läs mer i Att skriva för webbplatsen - Stöd för webbredaktörer (pdf)

Manualer för EpiServer

EpiServer CMS är ett verktyg där du snabbt och enkelt kan redigera och publicera information på en webbplats utan kunskaper om webbtekniker. Redigeringen av webbsidor görs i en webbläsare och liknar till stora delar vanlig ordbehandling. Allt redigeringsarbete sker direkt från en webbläsare vilket innebär att du oberoende av tid och plats alltid kan logga in i EpiServer över internet och där skapa och uppdatera informationen.

Användarmanual för redaktörer (pdf)
Användarmanual för redaktörer (online)

Ändra information på en webbsida

För att ändra information på en webbsida kontaktar du Informationsavdelningen. De kan göra ändringarna eller hjälpa dig att kontakta rätt webbredaktör för sidan.

Behörighet att redigera en webbsida

För att få behörighet att redigera måste du få utbildning i allt som är viktigt att tänka på vid webbredigering. Du måste också reglebundet delta vid de nätverksträffar som kommer att ordnas för webbredaktörerna. 

För att få behörighet att redigera på en webbsida kontaktar du Kommunikationsavdelningen. 

Språkversioner på webbplatsen

Vi är en svensk högskola men har många internationella kontakter. Av resursskäl är det dock inte möjligt att översätta all information. Därför måste en bedömning göras från fall till fall, beroende på vilka som är de viktigaste målgrupperna.

Ett riktmärke för vad som måste finnas på både svenska och engelska webbsidor på webbplatsen är sådan information som behövs för att någon ska kunna utföra sina studier.

Kom ihåg att inte blanda svenska och engelska på samma språkversion av sidan! Det blir rörigt och förvirrande. 

Högskolan är en myndighet och ska följa språklagens bestämmelser om klarspråk. Det innebär att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

För frågor om den internationella webbplatsen eller önskemål att publicera material där kontaktar du Kommunikationsavdelningen.

Senast granskad: