Testar block

IDAG
Öppen föreläsning
08:30
SEP
24
Forskningsseminarium
13:00
SEP
25
Forskningsseminarium
13:00
SEP
27
OKT
17
Nätverksträff
OKT
21
Forskningsseminarium
10:00
OKT
25
OKT
25
Forskningsseminarium
14:00
NOV
1
Licentiatseminarium
10:00
NOV
4
Forskningsseminarium
10:00
NOV
13
NOV
29
DEC
2
Forskningsseminarium
10:00
DEC
12
Brukares kunskaper ska bättre tas tillvara
För att patienter inom den psykiatriska vården själva ska kunna vara mer delaktiga i beslut kring sin vård behövs flera förändringar. Katarina Grim som har forskat om detta försvarade i fredags sin avhandling ...
Historisk spikning och disputation
Första doktoranden inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik har spikat sin avhandling.
Pris för bästa abstrakt vid internationell konferens
Berit Gesar universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har tilldelats första pris för bästa abstrakt på internationell konferensen som arrangerades av International Collaboration of Orthopaedic ...
Högskolans arbete med energi och jämställdhet lyftes i Bryssel
Genusfrågan är en viktig grund i Högskolan Dalarnas projekt Energiinnovation. Med den bakgrunden blev projektledare Malin Karlsson inbjuden till Bryssel för att berätta mer.
Högskolans samverkansmodell KTP väcker intresse
Högskolan Dalarnas modell med att matcha nyutexaminerade studenter med företag för att driva utvecklingsprojekt kan bli aktuell på flera lärosäten.
Välbesökt workshop om hur lärosäten kan bidra till samhället
En workshop kring lärosätens roll i innovationssystemen samt en presentation av KTP – det bidrog Högskolan Dalarna med på HSS-konferensen den 9-10 maj.
Morgan Johansson möter högskolan för samtal om våldsbejakande extremism
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är just nu på besök i Dalarna för att diskutera med olika aktörer, däribland Högskolan Dalarna, hur man kan arbeta förebyggande mot högerextremism.
Landsbygdsminister på besök för att ta del av besöksnäringsforskning
Under tisdagen besökte landsbygdsminister Jennie Nilsson Smedjebacken bland annat för samtal om besöksnäringsutveckling och den förstudie som utförts av Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLer vid Högskolan ...
Lyckad invigning för utvecklad samverkan
Åke Persson på ByggDialog Dalarna ser fram emot ett utvecklat samarbete med Energikompetenscentrum (EKC) på Högskolan Dalarna. Han får medhåll av Hans Ersson på EKC. Anledningen till de muntra orden är ...
Automatiserad dosering för patienter med Parkinson
Personer med Parkinsons sjukdom kan i framtiden automatiskt beräkna sin dos av medicin och ha möjlighet att justera dosen själv i hemmet. Det tror Ilias Thomas som disputerat vid Högskolan Dalarna med ...

Fillistblock

Styrdokument

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn klättrar
Testnyhet Sticky
Testnyhet
 
Testnyhet Ej sticky
Testnyhet
Senast granskad: