Utbytesstudier inom företagsekonomi

Viktig information för dig som ska ta ut examen i företagsekonomi och planerar utbytesstudier. Kurser inom huvudområde listas här.

Du som planerar att ta ut examen inom företagsekonomi (FEK) vid Högskolan Dalarna

Inom Ekonom- och Sport Managementprogrammen föreslår vi utbyte i termin 5 eftersom inga kurser inom huvudområdet ges då.

  • Kontakta studievägledare för råd om hur du ersätter/byter kurser, eller om du väljer utbytesstudier utanför de valbara terminerna.
  • Kontakta examensenheten om du har frågor kring examen.

Nedanstående kurser ingår i huvudområdet företagsekonomi, du bör vara medveten om att alla Högskolans företagsekonomikurser alltså inte kan bidra till examen i FEK vid Högskolan Dalarna.

Grundnivå

Ekonomistyrning A  7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Ekonomistyrning B 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Ekonomistyrning och redovisning A 15 högskolepoäng, Grundnivå

Ekonomistyrning, grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi 15 högskolepoäng, Grundnivå

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15 högskolepoäng, Grundnivå

Extern redovisning A 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Ledarskap och organisationsbeteende 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Marknadsföring A 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Marknadsföring B 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Marknadsföring C 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Organisation A 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Organisation B 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Organisation C 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Organisationsteori 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Redovisning B 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Redovisning C 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Turismmarknadsföring 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Vetenskap och metod I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Vetenskap och metod II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

Avancerad nivå

Knowledge Management 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

Marknadsföring av platser och destinationer 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå

Studier i International Human Resource Management 15 högskolepoäng, Avancerad nivå

Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 högskolepoäng, Avancerad nivå

Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod 15 högskolepoäng, Avancerad nivå

Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

Internationell handel och marknadsföring 15 högskolepoäng, Avancerad nivå

Kontakt

Studievägledningen och examensenheten svarar på dina frågor om utbytesstudier inom företagsekonomi. Kontakta oss på support@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: