Veckans klimatutmaning: Släck lyset när du lämnar rummet!

Denna vecka är utmaningen att spara el genom att stänga av belysning och datorskärmar den tid du inte är på rummet.

Veckans klimatutmaning (vecka 6 av 10):

Jag sparar el genom att släcka lyset när jag lämnar ett rum som är tomt.

Hand som släcker belysningsknapp på väggen

Läs mer om klimatutmaningen och anmäl dig till denna veckas utmaning.

Det är möjligt att spara en hel del energi i våra campusbyggnader, och en del av potentialen ligger i ganska enkla åtgärder som att stänga av datorer, skärmar och belysning utanför användningstid. Hur mycket energi som skulle gå att spara på detta sätt vet vi inte i detalj, men satsningar på att spara el genom beteendeförändringar i andra offentliga verksamheter kan ge viss vägledning. Under 2017 bedrevs ett projekt i Västra Götalandsregionen, där fem vårdavdelningar fick som utmaning att spara så mycket energi som möjligt under tre månader. Slutsatsen av projektet blev att enbart beteendeförändringar troligtvis kan spara in cirka 10 procent av verksamhetselen.

Visste du förresten att Högskolan Dalarna sedan flera år tillbaka köper el från företaget Nordic Green Energy som producerar el enbart från de förnybara energikällorna vind, vatten och sol?