Veckans klimatutmaning: Res aktivt eller kollektivt till jobb och studier!

Denna vecka är utmaningen att ställa bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt till och från jobbet.

Veckans klimatutmaning (vecka 5 av 10):

Jag går, cyklar eller åker kollektivt till och från jobbet eller studierna.

En buss och två personer som cyklar

Läs mer om klimatutmaningen och anmäl dig till denna veckas utmaning.

Nu är vi snart halvvägs in i kampanjen, och vågar oss på den kanske tuffaste utmaningen så här långt: att ställa bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt till och från jobb eller studier resten av veckan.

Att transportera sig aktivt till arbetet är inte bara en insats för klimatet. Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet, så som att cykelpendla, ger stora positiva effekter på hälsan. Det motverkar en rad allvarliga sjukdomar samt risken för förtida dödlighet. Är vägen till arbetsplatsen för lång kan det vara ett alternativ att gå eller cykla en del av sträckan, till exempel till och från en busshållplats.

Vi har idag ingen statistik över hur resorna till och från våra campus ser ut. För Falu kommun finns dock en ganska färsk resvaneundersökning (pdf) som säger en del om potentialen. Resor till och från arbetet är den vanligaste typen av resa som görs i kommunen en vanlig vardag. Ungefär hälften av alla resor är kortare än 5 kilometer (och nästan 40 procent av resorna är kortare än 3 kilometer). Tittar man specifikt på arbetsresor är 43 procent fem kilometer eller kortare. Ganska precis hälften av de här korta resorna görs med bil.

För många anställda och studenter finns kanske inga rimliga alternativ till bilen, på grund av avståndet eller ärendena längs vägen. Men precis som för kommuninvånarna i stort finns sannolikt goda möjligheter att öka andelen resor som görs aktivt eller kollektivt. Hoppas bara att inte kylan och halkan slår till just denna vecka!