Veckans klimatutmaning: Printa mindre och använd papperet smart!

Denna vecka är utmaningen att minska vår pappersanvändning genom att skriva ut smartare, återanvända papper men allra helst skippa nästa tur till skrivaren.

Veckans klimatutmaning (vecka 7 av 10):

Jag minimerar antalet utskrifter och återanvänder baksidan av papper som hamnat i pappersåtervinningen för anteckningar.

 

skog.jpg

Läs mer om klimatutmaningen och anmäl dig till denna veckas utmaning.

För 10 år sedan gjordes en uppskattning att om svenska kommunpolitiker skulle slopa papperet, skulle det spara 116 000 träd, 870 miljoner A4-ark eller 61 000 ton koldioxid årligen. Oavsett exaktheten i beräkningen är den tankeväckande. Sedan dess har svenskarnas pappersförbrukning minskat, i spåren av digitaliseringen. Trots det känns det länge omtalade papperslösa samhället långt borta. Papperets miljöpåverkan består givetvis i belastningen på skogen och våra ekosystem. Även om trä betraktas som en förnyelsebar resurs orsakas utsläpp vid produktion och transport. T ex sker utsläpp av kväve, fosfor och svavel i luft och vatten. 

Vi har alltså all anledning att vara återhållsamma med våra turer till skrivaren. Förutom att skriva ut färre ark, går det givetvis att effektivisera utskrifterna genom att printa fler sidor på ett ark och använda bägge sidorna av papperet. Från en av våra kollegor kom också ett annat konkret förslag; återanvänd papper som ska slängas genom att använda baksidan för anteckningar.

Den uppmärksamme har kanske också sett att klimatutmaningens färgglada affischer är printade på baksidan av papper som skulle kastas?!