Veckans klimatutmaning: Föreslå ett resfritt möte

Veckans utmaning är att föreslå att medverka via länk de gånger jag bjuds in till möte som annars skulle innebära resa.

Veckans klimatutmaning (vecka 3 av 10):

Jag föreslår att medverka via länk de gånger jag bjuds in till möte som annars skulle innebära resa!

Person vid datorn med headset på

Läs mer om klimatutmaningen och anmäl dig här.

Fler digitala möten kan ge stora besparingar – lägre kostnader för tjänsteresor, tidsvinster och mindre stress. Trafikverket har sedan 2011 lett en satsning för att stötta myndigheter i att öka andelen digitala möten: REMM – resfria möten i myndigheter. De myndigheter som deltagit i REMM sedan starten har under en sexårsperiod minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med i genomsnitt 25 procent per anställd. Bland övriga myndigheter är motsvarande minskning åtta procent.

Högskolan Dalarna är numera också en av deltagarna i REMM. Vi har vi kommit långt när det gäller nätbaserad utbildning, men när det gäller övriga möten är bilden blandad. Vissa avdelningar och ämnesmiljöer ser det som en självklarhet att bjuda in till möten även digitalt, på andra håll är erfarenheterna begränsade. Inom kort kommer en samverkansgrupp att kallas samman för att se hur vi bäst tar nästa steg. Hur kan vi göra nätbaserade möten lika inkluderande och kreativa som i fysiska rum? Hur kan vi utveckla möteskulturen och de tekniska lösningarna?

Utmaningen just nu är alltså att vi alla försöker föreslå ett resfritt möte – när så är relevant – de tillfällen under veckan när vi får en mötesinbjudan.

Vem vinner då? Efter två veckor av klimatutmaningar är HR-avdelningen i ledning (i relation till sin storlek), tätt följda av rektors kansli och med studentservice på en tredje plats. Studenterna har dessvärre knappt kommit ur startblocken, men om vi ska nämna några som kommit en bit är det tränarprogrammet och ämneslärarprogrammet.