Lokala allmänna råd införs i Dalarna för att minska spridningen av covid-19

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med anledning av de lokala allmänna råd för Dalarna som Folkhälsomyndigheten beslutat om, ser högskolans ledning över vilka åtgärder som lärosätet behöver göra för att råden ska kunna efterföljas.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat ansvarig smittskyddsläkare i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Idag, 12 november 2020, har detta skett i Dalarna och beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

– De lokala råden införs eftersom det just nu en oroväckande snabb smittspridning i regionen. Vi på Högskolan Dalarna måste göra vårt för att hjälpa till med att begränsa smittspridningen, säger rektor Martin Norsell.
– Vi kommer nu snabbt ser över vilka åtgärder som Högskolan Dalarna behöver göra för att följa råden. Vi kommer att  informera verksamheten om eventuellt nya åtgärder  så fort vi bara kan, avslutar Martin Norsell.

Ta del av de lokala allmänna råden för Dalarna.

Ta del av högskolans frågor och svar om covid-19

Senast granskad:
Senast granskad: