Studentpräst

Studentpräster finns till för dig som är student eller jobbar vid Högskolan Dalarna. Prästerna är anställd av Svenska kyrkan med tjänst i högskolan.

Vi är studentpräster

Samtal

Ett samtal genomförs via telefon, digitalt via Zoom, eller på plats på Campus Falun eller Campus Borläge.

Kontakt

Vill boka ett samtal eller komma i kontakt med ossnår du oss på studentprast@du.se. Det räcker med namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet.

Vad vi kan hjälpa dig med

Samtal om livsfrågor, trosföreställningar, religiös praktik och etik eller samtal om personliga förhållanden.

Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du kan vända dig till oss oavsett egen tro. Vi är vana vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och kan förmedla kontakt med imam, buddhistmunk eller andra.

Senast granskad:
Vi har tystnadsplikt

Som präster har vi absolut tystnadsplikt i enskilda själavårdande samtal enligt Kyrkoordningen, KO, 31 kap . 9 §.
Det betyder att tystnadsplikten inte har några undantag. Inte ens med ditt medgivande får uppgifter lämnas vidare. Vi för inga register eller journaler. 

Senast granskad: