Information om covid-19 för studenter

Här har vi samlat aktuell information om Högskolan Dalarnas hantering av covid-19. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

2022-01-12: Vissa omskrivningar har gjorts av informationen för att förtydliga vad som gäller för högskolans studenter. 

Undervisning och examination

För undervisning och examination finns inga begränsningar i antal personer som får vistas i samma lokal som undrvisningen sker i, men det bör vara möjligt att hålla avstånd till varandra utifrån rådande restriktioner och rekommendationer som är var och ens ansvar att följa. Tänk på att du som student har ett ansvar hålla avstånd till andra inför och efter föreläsningar, examination och liknande. 

Högskolan har vidtagit ett antal smittskyddsåtgärder exempelvis erbjuds handsprit och munskydd vid examinationer. 

Du får detaljerad information om vad som gäller kring undervisningsform och examination för just din kurs eller ditt program via lärplattformen Learn. Om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras kan du kontakta program- och/eller kursansvarig.

Det är viktigt att du som student stannar hemma om du har symptom. Om det är många studenter som inte har möjlighet att genomföra sina examinationer under de ordinarie tillfällena så kommer möjligheten att erbjuda fler examinationstillfällen utöver dessa att ses över.

Om examination och tentamen på Högskolan Dalarna

Coronapandemin: Detta gäller just nu (krisinformation.se)

Studera hemifrån

Lokaler

Det sker inga ommöbleringar eller reduceringar i antalet platser i högskolans lokaler. Det är upp till ansvarig föreläsare att välja lokal utifrån aktivitet och antalet deltagare. 

I våra lokaler finns handsprit vid entréerna samt påminnelser om att hålla avstånd till andra – vilket är en av de rådande rekommendationerna. Vid examinationer erbjuds också munskydd. 

Sjukdom

Studenter ska stanna hemma om de har symptom på covid-19 och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid bekräftad smitta

Det är vården som avgör vem eller vilka en smittad måste informera. Det är också individen själv som ansvarar för att informera de personer som hen varit i närkontakt med. Du kan frivilligt eller enligt instruktion från vården, lämna information till din program- och/eller kursansvarige om du insjuknat i covid-19. För att kommunicera informationen  till övriga studenter måste den som insjuknat ge sitt samtycke, den program- och/eller kursansvarige har inget ansvar att förmedla informationen vidare utan detta ansvar är den smittades. 
 
 

Vaccinationsbevis

Krav på vaccinationsbevis gäller inte undervisning och examination.

Däremot kan vaccinationsbevis användas i samband med allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, till exempel disputationer eller öppna föreläsningar. 

Covidbevis och vaccinationsbevis (krisinformation.se)

Hämta vaccinationsbevis (covidbevis.se) 

Övrigt

Frågor om covid-19 och dina studier

Du får detaljerad information om vad som gäller kring undervisningsform och examination för just din kurs eller ditt program via lärplattformen Learn. Om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras kan du kontakta program- och/eller kursansvarig. Vid övriga frågor kontakta support. 

support@du.se

Samtalsstöd

Om du har behov av stöd under din studietid kan du vända dig till vår Studenthälsa som består av kuratorer, studentpräster och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Studenthälsan

Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som student vänd dig till din kurs- eller programansvariga. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

Vi tar ansvar

Högskolan Dalarna följer de förbud, restriktioner och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Senast granskad: