Information om covid-19 för studenter

Här har vi samlat aktuell information om Högskolan Dalarnas hantering av covid-19 och hur det påverkar dig som student.

2022-02-07: Uppdaterad information om undervisning. Information som inte längre är aktuell utifrån att restriktioner och allmänna råd tas bort har avpublicerats. 

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari 2022. Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens myndighetsrekommendationer.  

De flesta åtgärder upphör 9 februari (Folkhälsomyndigheten) 

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten) 

Undervisning och examination

Utgångspunkten för högskolan är att genomföra undervisning och examination i sin ordinarie form enligt vad som är fastställt i kursplan. Om justering av undervisningsform- och eller examinationsform har skett med anledning av pandemin kommer nu en successiv återgång till undervisning och examination i ordinarie form att göras.  

Du får detaljerad information om vad som gäller kring undervisningsform och examination för just din kurs eller ditt program via lärplattformen Learn. Om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras kan du kontakta program- och/eller kursansvarig.

Det är viktigt att du som student stannar hemma om du har symptom, även om det innebär att du missar ett examenstillfälle. Flera examinationstillfällen erbjuds alltid.  

Om examination och tentamen på Högskolan Dalarna

Studera hemifrån

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studenter som är gravida i vecka 20 eller längre, och av den anledningen inte får genomföra VFU, ska kontakta studievägledningen för att tillsammans planera hur VFU-perioden och studierna eventuellt kan läggas om eller genomföras vid ett annat tillfälle. Du som är gravid ansvarar för att kontakta högskolan för dialog.

Vårdutbildingar 

Är du student vid Sjuksköterskeprogrammet eller Barnmorskeprogrammet påverkas din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) av att vaccinationskrav införts hos flera av de vårdhuvudmän som högskolan samarbetar med för VFU. Hos vissa av vårdhuvudmännen ställs krav om att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot covid-19 vilket även gäller studenter som gör VFU. Det innebär att den som väljer att inte vaccinera sig därför inte kan göra VFU hos dessa vårdhuvudmän och högskolan kan inte garantera att VFU därför går att genomföra.

Högskolan kan inte påverka vårdhuvudmännens beslut men programansvariga stöttar de studenter som påverkas. Är du förstaårsstudent vid sjuksköterskeprogrammet eller barnmorskeprogrammet har du fått information om vaccinationskrav för VFU i samband med antagning. 

Lärarprogrammen eller socionomprogrammet

I nuläget finns inga vaccinationskrav för VFU inom de kommuner som högskolan samarbetar med inom dessa utbildningar, men situationen kan komma att förändras. Vad som gäller inför just din VFU kommuniceras via kurs- och programrum i lärplattformen, Learn.  

Sjukdom

Studenter ska stanna hemma om de har symptom på covid-19 och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten.se) 

Övrigt

Samtalsstöd

Om du har behov av stöd under din studietid kan du vända dig till vår Studenthälsa som består av kuratorer, högskolepräster och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Studenthälsan

Frågor om covid-19 och dina studier

Du får detaljerad information om vad som gäller kring undervisningsform och examination för just din kurs eller ditt program via lärplattformen Learn. Om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras kan du kontakta program- och/eller kursansvarig. Vid övriga frågor kontakta support. 

support@du.se

 

Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som student vänd dig till din kurs- eller programansvariga. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

Senast granskad: