Workshop: Att få språket rätt - verbanvändning

En workshop som riktar sig till studenter som skriver akademiska texter på sitt andraspråk och som befinner sig i början av sin högskoleutbildning.

Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Endast digitalt
Sista anmälningsdag:

Workshoppen består av en kort genomgång av viktiga aspekter av verbanvändning i text. Vi diskuterar några exempeltexter och avslutar med praktiska tips inför det egna skrivandet.

Senast granskad: