Språkstödet workshop: Akademiskt skrivande - en introduktion

Funderar du på hur du kan utveckla ditt skrivande i akademiska sammanhang? Det här är en workshop som riktar sig till studenter som vill lära sig mer om att skriva akademiska texter.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag:

Workshoppen består av en kort genomgång av typiska drag i en akademisk text och sedan diskuterar vi vanliga misstag och även tips för att utveckla och förbättra skrivandet.

Senast granskad: