Förändringar i sökfunktionen

Via sökfunktionen på du.se kan du söka på många av de resurser som finns på Högskolan Dalarnas webbplats. Under våren 2020 sker förändringar i bakomliggande teknik och i viss mån gränssnittet.

Nyheter med sökfunktionen 2020

Under våren 2020 kommer det ske förändringar av Högskolans sökfunktion, med syfte att skapa en snabbare sökning med bättre sökresultat och ett tydligare gränssnitt. Arbetet kommer ske stegvis och medföra små förändringar av gränssnittet och stora förändringar i koden bakom webbplatsen.

I juni 2020 renodlas det innehåll som är sökbart. Syftet är att förbättra resultaten på sökningarna. Det betyder bland annat att dokument och forskningsprojekt numera hittas via listan med andra söktjänster som finns i anslutning till sökfunktionen.

Tips på hur du kan använda sökfunktionen

Via sökfunktionen på du.se kan du söka på många av de resurser som finns på Högskolan Dalarnas webbplats, det inkluderar webbsidor, utbildningar, personal och nyheter. Här är några tips för att få en bättre sökupplevelse:

  • Om din sökning inte ger det resultat du förväntar dig kan du pröva att söka på synonymer. Ju mer specifikt ordet är för den sida du söker efter desto större chans är det att det kommer högt upp i resultatlistan.
  • Om du får många träffar när du söker kan du avgränsa sökningen genom att använda filtren på sidan. Det är också möjligt att t.ex. på facetten utbildning göra en sökning utan att skriva in ett sökord i sökrutan och istället helt använda filtren för att hitta fram till det resultat du letar efter.
  • Sökrutan på du.se söker igenom mycket av innehållet som finns publicerat på webbplatsen, men inte allt. Via länkarna i listan "Andra söktjänster" hitter du t.ex. bibliotekets låneböcker, forskningspublikationer och utbildningsplaner. Den finns dels direkt under sökrutan när du fält ner sökrutan i sidhuvudet, och dels längst ner på söksidan.
Senast granskad: