Teknikuppdraget - Arkiv

Här presenteras äldre Teknikuppdrag och vilka som har vunnit.

Teknikuppdraget 2019

Uppdraget var att konstruera en mekanisk maskin som vid en given tidpunkt skulle välta en oöppnad 33 cl aluminiumburk med mineralvatten.

Maskinen och burken ska placeras och få plats inom en vågrät kvadratisk yta på 40x40 cm. Maskinen och burken skall båda stå helt inom kvadraten och de får inte vidröra varandra. Burken skall stå upprätt med undersidan nedåt.

När förberedelserna är klara ska ni starta en klocka som räknar tiden uppåt från tiden 0. Därefter har ni en minut på er att starta er maskin. Målet är att burken skall vältas helt omkull när tiden 5 minuter visas på klockan. När klockan visar 1 minut eller mer är det inte längre tillåtet att vidröra maskinen eller påverka den på annat sätt, det är också först då som maskinen får börja vidröra burken.

Designregler

Maskinen

  • ska vara en egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att använda färdiga delar som mäter tiden (exempelvis en äggklocka eller ett färdigt timglas).
  • får inte vara driven av elektricitet, förbränningsmotor, ångmaskin eller öppen eld.
  • ska stå för sig själv av sin egen tyngd och får inte fästas mot underlaget med exempelvis häftmassa, tejp eller lim.
  • ska få plats i en stängd flyttkartong (58x41x35 cm, Clas Ohlson art.nr 31-3812). Det är tillåtet att fälla ut eller montera ihop delar på maskinen så att den blir större när ni har packat upp den. Maskinen får bestå av flera delar som inte sitter ihop.

Övriga förutsättningar
Maskinen får sticka ut utanför kvadraten, men ingen del av den får vid genomförandet vidröra underlaget utanför kvadraten. Mineralvattenburken ska vara en oöppnad burk Loka naturell 33 cl. Burken får inte öppnas.

Godkänd Timer
Maskinen har klarat uppdraget om burken välter vid 5 minuter ± 2 minuter. Välj ut den maskin i klassen som lyckas välta burken närmast 5 minuter och dokumentera förloppet med ett filmklipp som laddas upp på YouTube, så att maskinen syns tillsammans med en klocka. Detta filmklipp ska finnas tillgänglig på klassens blogg med en länk till YouTube-klippet.

Tiden då burken välter räknas då den inte längre står upprätt utan hamnar på sidan. En del av burken måste landa inom kvadraten. Om den därefter rullar iväg eller studsar spelar ingen roll, det är tiden till det första fallet ned till vågrät position som räknas.

Vinnarklasser 2019

  • Mon 8, Montessoriskolan, Falun
  • Klass 8D, Västra skolan, Falun
  • Klass 8E, Västra skolan, Falun
Teknikuppdraget 2020

Teknikuppdraget 2020

Sopsorteringmaskinen. För att kunna minska avfallsberget och underlätta återvinning är det viktigt att våra sopor sorteras utifrån material och att olika material inte blandas.

Uppgiften består i att konstruera en automatisk sopsorterare som sorterar plast, metall och komposterbart (trä) genom att bygga en apparat som kan sortera kulor i olika behållare beroende på material.

Ni som är anmälda till Teknikuppdraget kommer att få kulor skickade till er: 3 kulor av vardera trä, metall och plast, samtliga med diametern 15 mm. Dessa kulor ska användas vid genomförandet av uppgiften. Kulorna får inte manipuleras på något sätt. Ni får dessutom ett plaströr där kulorna ska placeras vid starten. I slutet av februari kommer vi att skicka en uppsättning kulor samt rör till varje anmäld klass.

Konstruktion
Bygg en konstruktion som under körning kan rymmas inom måtten 50*50*50 cm, det vill säga inga sladdar, slangar eller annat får sticka ut. Vid körning ska maskinen placeras på ett bord.

Maskinen ska stå för sig själv av sin egen tyngd och får inte fästas mot underlaget med exempelvis tejp eller lim.

Ni bestämmer själva vilket byggmaterial ni vill använda, men ni måste använda de kulor och rör vi skickar till er. Maskinen får inte använda eld eller annan pyroteknik.

Kulorna får inte skadas under sorteringen

Kulorna ska vid start ligga efter varandra, i plaströret, i följande ordning: Trä, plast, metall,  metall, plast, trä, trä, plast, metall. Rörelseriktningen ska vara sådan att träkulan går in i maskinen först. Röret ska placeras i konstruktionen lutande och kulorna hindras från att rulla ner av en ett stopp framför den främsta kulan. Maskinen ska ha en tydlig startmekanism som öppnar röret vid start. Då ska rörets mynning bli fri så att kulorna kan rulla ut. Därefter får maskinen inte vidröras eller påverkas utifrån på annat sätt.

Kulorna rullar iväg och ska efter färden genom er konstruktion slutligen hamna i tre tydligt märkta behållare. Behållarna ska vara löstagbara så att innehållet kan inspekteras efter avslutad körning.

Maximalt tillåten sorteringstid är tre minuter. Uppdraget är utfört när varje kula är korrekt sorterad.

Vinnare 2020

18 klasser var anmälda till Teknikuppdraget 2020 och många ägnade mycket tid till att försöka få till en fungerande sorteringsmaskin. Av de bidrag som juryn fick ta del av så var det följande klasser som klarade av att sortera kulorna rätt och blev vinnare i årets Teknikuppdrag:

Britsarvsskolan, Falun
8C - https://teknikattanbrits8c.wordpress.com/

Lorensbergaskolan, Ludvika
8A - https://sites.google.com/edu.ludvika.se/8a-lorensbergaskolan-2020/startsida
8E - https://sites.google.com/edu.ludvika.se/8e-lorensbergaskolan2020/startsida
 
Västra skolan, Falun
8C - https://gruppcteknikattan.blogg.se/

Senast granskad:
Senast granskad: