Teknikuppdraget

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan!

Leksaksbilar

Teknikåttan arrangerar i samarbete med Teknikerjakten vid Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle Teknikuppdraget, en tävling som är öppen för alla de klasser som anmäler sig till kvaltävlingen i Teknikåttans region Karlstad, Dalarna & Gävleborg. Tävlingen Teknikuppdraget använder Teknikåttans klassuppgift som grund och ett nytt uppdrag lanseras varje vårtermin.

Teknikuppdraget är ett sätt att engagera fler klasser i Teknikåttan. Uppdrag, regler och bedömning för Teknikuppdraget kan skilja sig från det som gäller för klassuppgiften i Teknikåttan.

Det är ingen avgift för att delta i Teknikuppdraget. Material som behövs för att lösa Teknikuppdraget får skolan dock själv bekosta.

OBS! De klasser som tävlar i Teknikåttans klassuppgiftstävling kan inte samtidigt tävla i Teknikuppdraget.

Teknikuppdraget 2021

RÄDDA HAVEN

Människans användning av plast har ökat explosionsartat de senaste 30 åren. En stor del av världens plastavfall hamnar tyvärr i haven där det bildar flytande öar. En del av plasten mals efterhand ner till mikroskopiska plastpartiklar. Både mikroplaster och större plastföremål återfinns i maginnehållet på sjöfågel, fisk och marina däggdjur över hela jordklotet. Att hitta lösningar på denna pågående ekologiska katastrof är en av våra största utmaningar.

I årets Teknikuppdrag ska ni bygga en plastsamlare, det vill säga en apparat som kan samla inplastföroreningar från en vattenyta. Föroreningarna representeras av pingisbollar. 12 pingisbollar ska placeras flytande på ytan i en vattenfylld transparent plastback med minsta mått 75x50 cm (bredd x längd). En lämplig modell är en ”sänglåda” Smartstore från ClasOlsson (76x51) (”underbäddsförvaring”) eller IKEA samla (78x56). Backen ska fyllas med vatten till ett djup av minst 15 cm.

Plastsamlaren

Ni skall bygga en plastsamlare som ryms inom måtten 20x20 cm (uppifrån sett) när försöket startar. Det betyder att inga sladdar, slangar eller annat får sticka ut, men efter tiden har startat får t.ex. verktyg fällas ut som då kan ta större plats. Notera att plastsamlaren får ha valfri höjd och får i princip väga hur mycket som helst. Plastsamlaren kan flyta, men får också vila mot backens botten eller stå utanför backen. Målet är att inom 3 minuter samla in så många pingisbollar från vattenytan som möjligt och placera dessa inom konstruktionens ramar (20 x 20 cm, valfri höjd/djup). Plastsamlaren får framdrivas på mekanisk eller elektrisk väg, men får av säkerhetsskäl ej drivas på nätström. Plastsamlaren får programmeras, men ej fjärrstyras eller på annat sätt påverkas utifrån när insamlingstiden har startat. Bollarna, backen eller vattnet får givetvis inte heller vidröras eller på annat sätt påverkas under insamlingstiden. Plastsamlaren ska vara er egen konstruktion och bygge, men får innehålla delar som är färdiga, exempelvis kugghjul, blompinnar, legobitar eller gummisnoddar. Däremot är det inte tillåtet att ha med färdiga delar som är konstruerade just för insamling. I övrigt bestämmer ni själva vilket byggmaterial ni vill använda, men ni måste använda pingisbollar av normalstorlek (40 mm).

Film

Klassens bästa plastsamlare ska filmas och läggas ut på YouTube. Filmen ska tydligt visa hela förloppet: från det att ni sätter igång er konstruktion, hur den arbetar under insamlingstiden tills alla bollarna är insamlade eller det att tiden är ute.

Filmen ska även visa följande:
1. Plastsamlarens dimensioner: Vi vill att ni med linjal eller skjutmått mäter konstruktionen och tydligt visar att dess dimensioner ej är större än 20 cm. Ni ska också visa att vattendjupet i er back/behållare överstiger 15 cm.
2. Tid: En klocka med sekundvisare eller ett tidtagarur/mobiltelefon ska vara synlig i bild under hela förloppet.
3. Uppfyllda startvillkor: Innan insamlingsstarten ska pingisbollarna flyta utspridda på vattenytan. Bollarna får inte vidröra varandra, baljans kant eller konstruktionen vid starten. Det måste då också vara minst 2 bollar i varje fjärdedel av backen och det får inte finnas mer än 4 bollar i någon fjärdedel av vattenytan när försöket startar. För att lyckas med detta får ni stöta till bollarna innan starten, bollarna behöver inte ligga stilla.

Lycka till!

Tävlingsperiod

Tävlingsuppdraget offentliggörs i januari 2021 och tävlingen pågår fram till den 20 maj 2021.

Anmälan till Teknikuppdraget 2021

Anmäl er skola via anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag är den 31 mars 2021.

Redovisning

Varje klass som är med i Teknikuppdraget ska redovisa arbetet med hjälp av en egen skapad blogg. Klassens arbete med Teknikuppdraget bedöms genom det som syns på bloggen och YouTube-filmen. Uppdraget ska genomföras på skolan. En klass kan bara bidra med en blogg, men bloggen kan innehålla flera lösningar på Teknikuppdraget från olika grupper i klassen. Bloggen ska vara klar senast den 20 maj 2021. Bloggadressen ska skickas via e-post till projektledare Röde Nyström vid Högskolan Dalarna, rns@du.se

Bedömningskriterier​​​

  • ​​Att klassen klarar av att lösa Teknikuppdraget (alltså samla in så mycket plast som möjligt på 3 minuter)
  • ​Tydlighet i bloggen
    Här beskriver klassen kontinuerligt hur den arbetar med att lösa uppgiften. Både med bilder och text. Om klassen är indelad i flera arbetsgrupper ska man kunna följa varje grupps arbete.
  • ​Teknikutvecklingsarbetets olika faser
    Visa med hjälp av skisser en eller flera förslag på lösningar. En beskrivning av konstruktionen och vilka utprovningar som gjorts ska också vara med. Använd ritningar, bilder eller filmklipp.

​Avslutningsvis så väljs klassens bästa förslag på lösning ut

Presentera klassens bästa lösning med ett filmklipp som laddas upp på YouTube. Länken till filmen ska finnas med på bloggen.

Prisutdelning

Domare vid Högskolan Dalarna kommer att bedöma medverkande klassers bloggar och därefter utse tre vinnare. De tre bästa klasserna i region Dalarna/Gävleborg kommer att vinna 2000 kr till sin klass. Därutöver kommer de tre bästa skolorna att kunna köpa NO/Teknik-utrustning för 10 000 kr till sin skola. Dessa pengar rekvireras efter genomfört inköp.

Senast den 30 maj 2021 kommer vi att skicka ut information om vilka klasser och skolor som blir vinnare i Teknikuppdraget.

Här kan du läsa om tidigare Teknikuppdrag!

Kontaktinformation

Röde Nyström
Regional projektledare Teknikåttan i region Dalarna/Gävleborg
070 - 678 87 53
E-post: rns@du.se

Anita Johansson Sand
Vetenskapliga gruppen, Teknikåttan
023 - 77 81 65
E-post: ajs@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: