Utlysning: Socialtjänstforskningsfonden - Samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst-området

Här finns information om 2022 års utlysning av projektmedel från Socialtjänstforskningsfonden.

Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med huvudmän inom SUD ansöka om medel från Socialtjänstforskningsfonden.  

Projektmedel kan sökas för projekt från Socialtjänstforskningsfonden vid ett tillfälle varje år. Projektet kan omfatta högst två år. Maximalt sökbelopp per projekt är 425 klt samt 30 000 kr i expenser. 

Läs mer i riktlinjerna

Se Riktlinjer Socialtjänstforskningsfonden för information om vilken typ av forskning som kan erhålla medel, vilka som kan söka, vilken typ av ersättning som beviljas, med mera.

Sista ansökningsdag för projektmedel är den 30 september 2022

Ansökan görs elektroniskt i Learnsidans inlämningsmapp. Kontakta medarbetare på SUD om du ej finns inlagd som deltagare i SUDs Learnrum (www.du.se/learn).  

Kontakta medarbetar på SUD om du har frågor om din ansökan.  

Senast granskad:

Kontakt

Verksamhetsledare (Tjänstledig)
Senast granskad: