Utbildning i ADAD (Adolescent Drug Use Diagnosis)

Högskolan Dalarna erbjuder via samverkansarenan SUD grundutbildning i ADAD (Adolescent Drug Use Diagnosis) .

Kursbeskrivning

ADAD, (Adolescent Drug Use Diagnosis) är en utrednings- och bedömningsmetod som riktar sig mot unga missbrukare och används inom missbruks- /beroende- samt barn- och ungdomsvården. Intervjumetoden är strukturerad och standardiserad och syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Genom strukturerad utredning, behandlingsplanering och uppföljning ökar möjligheterna till positiva och långvariga behandlingseffekter och bättre livskvalitet för berörda klienter inom missbruksvården. ADAD tillhör de metoder som rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård.

Målgrupp

Grundutbildningen i ADAD riktar sig till dig som arbetar med utredning, behandling och samtal i missbruks- och beroendevård samt barn- och ungdomsvård inom exempelvis socialtjänst eller privat verksamhet. Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD-återkopplingen som kan användas inom utredning och behandling.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment.  På ADAD-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken samt återkoppling till klient. Intervjun är uppdelad i nio livsområden som belyser fysisk och psykisk hälsa, skola, arbete och praktik, fritid, vänner och familj, brottslighet samt alkohol och narkotika.

Förberedelser

Under perioden mellan dag 2 och dag 3 skall kursdeltagaren göra en egen ADAD-intervju och återkoppling som skickas till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen. Efter avslutad utbildning och godkänd ADAD-intervju får du ett kursintyg.

Kursledare

Kursen leds av Ulf Kassfeldt, socionom och universitetsadjunkt på Högskolan Dalarna.

Utbildningsdatum:

Tisdag 10:e januari 2023

Onsdag 11:e januari 2023

Torsdag 9:e februari 2023

Studieort

Grundutbildningen i ADAD hålls på Högskolan Dalarna i Falun.

Antal platser

Max 16 deltagare. Kursen genomförs under förutsättning att minst 10 deltagare anmäler sig.

Anmälan

Anmälan görs senast 2022-11-11 till Ulf Kassfeldt, ukf@du.se

​Kostnad

7950kr per deltagare exkl. moms

Allt kursmaterial tillhandahålls av kursledaren och ingår i avgiften.

​​Detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760). Närvaro samtliga dagar krävs för godkänt i kursen, efter avslutad utbildning får du ett kursintyg.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: