Socialtjänstens- och omsorgens styrsystem 7,5 hp

Ledarskapsutbildningen för socialtjänstens chefer innehåller fyra fristående kurser som syftar till att bidra till en ökad kunskap och stärka deltagarnas förmåga att använda sina personliga styrkor i sin chefs- och ledarroll i förhållande till socialtjänstens mål.

Kursinnehåll

Kursen Socialtjänstens- och omsorgens styrsystem och utveckling vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda inom socialtjänstens och omsorgens styrsystem. Vad gör jag som ledare med det ständiga informationsflödet, de arbetsuppgifter och de krav som ”ramlar ner” i min verksamhet från olika delar av samhället? Hur går jag från att förmedla information till att skapa förändring och utveckling i den verksamhet jag leder? När behöver jag prioritera och fungera som gatekeeper till mina medarbetare? Genom att arbeta med områden som utveckling, systematiskt kvalitetsarbete och lärande inom socialtjänst/omsorg kopplar kursen samman socialtjänstens/omsorgens styrsystem med kunskap om utveckling och ledarskap.

När?

Vårterminen 2023 erbjuder Högskolan Dalarna för första gången kursen Socialtjänstens- och omsorgens styrsystem 7,5 hp. Anmälan sker under hösten 2022.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom socialtjänsten med fokus på operativ chefsnivå.

Vi tar emot intresseanmälningar!

Gör din intresseanmälan per mejl till Ulf Kassfeldt, adjunkt i socialt arbete på Högskolan Dalarna på ukf@du.se. Mer detaljerad information om upplägg, kostnad och datum för sista anmälning kommer i september 2022.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket innebär att din arbetsgivare betalar kursavgiften. Privatpersoner får enligt lag inte köpa uppdragsutbildning.

Senast granskad:
Senast granskad: