SUDs nyhetsbrev juni 2022

I juni månads nyhetsbrev kan du läsa om möjligheten att ge förslag på ämnen till socionomstudenters examensarbeten, kommande uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för VFU-utbildare, samt konferenser och öppna föreläsningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kom med förslag till examensarbete för blivande socionomer

Under de första 10 veckorna på vårterminen skriver studenter på socionomprogrammet sitt examensarbete. Ett examensarbete som skrivs i samarbete med en verksamhet blir en del av socionomexamen och ett steg för studenter att komma ut på arbetsmarknaden. Nu finns möjlighet att ge förslag på ämnen eller frågor som är relevanta att undersöka i din verksamhet!  Läs mer och skicka förslag via SUDs hemsida

Uppdragsutbildning hösten 2022

MI (Motiverande samtal)

Under hösten 2022 kommer SUD vid två tillfällen erbjuda kurser i samtalsmetoden MI, en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Utbildningen är tre dagar och sker på Högskolan Dalarna i Falun, läs mer på SUDs hemsida 

ASI (Addiction Severity Index)

Under hösten 2022 kommer SUD vid ett tillfälle erbjuda en grundutbildning i utrednings- och bedömningsmetoden ASI. Utbildningen i ASI riktar sig till dig som arbetar med utredning, behandling och samtal i missbruks- och beroendevård inom exempelvis socialtjänst eller privat verksamhet. Läs mer på SUDs hemsida 

Uppdragsutbildning våren 2023

Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer - socialtjänstens och omsorgens styrsystem 7,5 hp

Vårterminen 2023 ges kurs 2 i utbildningspaketet ledarskap för socialtjänstens chefer, Socialtjänstens och omsorgens styrsystem. Kursen kan läsas helt fristående eller som fortsättning om du läst kurs 1.

Genom områden som utveckling, systematiskt kvalitetsarbete och lärande inom socialtjänst/omsorg kopplar kursen samman socialtjänstens/omsorgens styrsystem med kunskap om utveckling och ledarskap. Läs mer på SUDs hemsida och gör din kommuns intresseanmälan per mejl till Ulf Kassfeldt, ukf@du.se

VFU på socionomprogrammet

Kompetensutvecklingsdagar för VFU utbildare

Under hösten 2022 anordnar socionomprogrammet två halvdagar som kompetensutvecklingsdagar riktade till samtliga VFU utbildare. Du kan deltaga på dagarna även om du inte ännu läst Högskolan Dalarnas grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete.

Tema 1: Samtal, Camilla Udo, docent i socialt arbete. Halvdagen genomförs digitalt via Zoom vid två tillfällen och du som VFU utbildare väljer om du deltar eftermiddagen 17 oktober eller förmiddagen 18 oktober.

Tema 2: Integrering teori och praktik, Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete. Halvdagen genomförs digitalt via Zoom vid två tillfällen och du som VFU utbildare väljer om du deltar eftermiddagen 14 november eller förmiddagen 18 november. 

Mer information om hur du anmäler dig till kompetensutvecklingsdagarna kommer inom kort. Vid frågor kontakta Maria Fernström på mfe@du.se

Utbildning för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete våren 2023

Planera redan nu för att nästa grundkurs för VFU utbildare går våren 2023. Kursen har 25 % studietakt och behandlar socionomprogrammets bakomliggande idéer och innehåll, den verksamhetsförlagda utbildarens roller och funktioner samt undervisnings- och handledningsmetoder. Ansökan görs under hösten 2022. Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete - Högskolan Dalarna (du.se)

Konferenser och öppna föreläsningar

Ny behandlingsmodell för unga med risk- och missbruk

Den 7 december välkomnar SUD tillsammans med KTP vid Högskolan Dalarna, Abila och Falu kommun till en konferens om en ny behandlingsmodell för unga med risk- och missbruk. Läs mer om projektet via KTPs hemsida och sätt av datumet redan nu. Mer information och inbjudan kommer efter sommaren.

Senast granskad:
Senast granskad: