SUDs nyhetsbrev – mars 2022

FoU marknad på Högskolan Dalarna, Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna firar 10 år, Högskolekurser inför hösten 2022, Uppdragsutbildning hösten 2022, Konferenser och öppna föreläsningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

1 juni är det digital FoU marknad på Högskolan Dalarna

Den 1 juni 2022 hålls socionomprogrammets och sjuksköterskeprogrammets FoU marknad vid Högskolan Dalarna. Även detta år genomförs FoU marknaden digitalt via Högskolan Dalarnas hemsida www.du.se. Under dagen kommer tre SUD finansierade forskningsprojekt som pågår 2022–2023 att presenteras:

Fatumo Osman berättar om Tidigt föräldraskapsstöd i SFI-undervisningen som syftar till att studera implementeringen av föräldraskapsstödprogrammet International Child Development Program (ICDP).

Jessica Wide berättar om Att bygga upp en förebyggande socialtjänst som syftar till att i en lokal kontext (Borlänge kommun) hitta former för en långsiktigt hållbar förebyggande socialtjänst.

Susanna Nordin berättar Boendemiljöer för äldre –vad har betydelse för personen? Projektet genomförs i samverkan med Falu och Borlänge kommun och syftar till att sätta den äldre personen i centrum för sin livsmiljö.

FoU dagen är en möjlighet för yrkesverksamma inom kommun och Region Dalarna att presentera utvecklingsarbeten eller andra lokala satsningar i syfte att nu studenter/blivande kollegor och samverkanspartners. Vill du/din verksamhet delta med en presentation på FoU dagen? Kontakta Susanne Gustafsson på sgu@du.se

Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna firar 10 år

Den 5 maj 2022 klockan 14:00 – 16:30 bjuder socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna in SUDs medlemmar, tidigare socionomstundenter, VFU utbildare och andra samverkanspartners till 10 års firande. Eftermiddagen innehåller presentationer om socionomutbildningens utveckling och posterpresentationer om aktuell forskning inom socialt arbete.  Läs mer och anmäl dig på 10-årsjubileum av Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna (inaktuell länk borttagen).

Sök högskolekurser inför hösten 2022

Senast 19 april kan du söka till höstens högskolekurser. Under hösten 2022 ger Högskolan Dalarna bland annat följande kurser. Läs mer om dessa kurser eller andra utbildningar på du.se. 

Implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvården och socialtjänstens områden, 25 % studietakt   

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap, 25% studietakt 

Välfärdsteknik i vård och omsorg, 50 % studietakt 

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer, 50 % studietakt 

Etik i socialt arbete, 50 % studietakt 

Äldre personers levnadsvillkor, 50 % studietakt 

Medarbetare hos SUDs medlemmar söker till kurser i konkurrens med andra sökande. Kontakta medarbetare vid SUD om din verksamhet har en förfrågan avseende uppdragsutbildning riktad till medarbetare i kommun eller Region Dalarna.   

Uppdragsutbildning hösten 2022

Ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänstens verksamhetsområden

Det har varit stort intresse för kurs 1 i utbildningspaketet Ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänstens verksamhetsområden. Vårterminen 2023 ges kurs 2 i utbildningspaketet, Ledarskapapets juridik, vilken kan läsas som enskild kurs eller som fortsättning för dem som läst kurs 1. Mer information kommer innan sommaren.

MI (Motiverande samtal) och ASI (Addiction Severity Index)

Under hösten 2022 kommer SUD att fortsätta erbjuda kurser i samtalsmetoden MI och utrednings- och bedömningsmetoden ASI. Inbjudan mer datum och mer information kommer innan sommaren. Vid intresse, kontakta Ulf Kassfeldt på ukf@du.se

Konferenser och öppna föreläsningar

Platser kvar: Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter

Det finns fortfarande platser kvar till Högskolan Dalarnas forskningscentra RICH konferens Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter. Anmälan görs till Lena Pettersson på lpt@du.se

Öppen föreläsning: Äldre personers upplevelser av värdigt liv och välbefinnande på äldreboenden

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS) bjuder den 6 april 14:00 - 14:30 in till en digital forskarpresentation med Charlotte Roos, doktorand i vårdvetenskap, som berättar om sitt senaste forskningsprojekt. Läs mer och anmäl dig: Äldre personers upplevelser av värdigt liv och välbefinnande på äldreboenden (inaktuell länk borttagen).

Senast granskad:
Senast granskad: