SUDs nyhetsbrev - september 2021

SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara vara av intresse för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags att anmäla sig till höstens konferenser och workshops 
Höstens konferenser, workshop och öppna föreläsningar börjar närma sig, anmäl dig nu via länkarna nedan. Medarbetare i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i Dalarnas kommuner, Region Dalarna och på Högskolan Dalarna deltar utan kostnad på dessa öppna föreläsningar, konferenser och workshops.    
 
11 oktober kl. 13-16 – Öppen digital föreläsning om socialt arbete som profession  
Socialt arbete igår, idag och i framtiden, en exposé och framtidsutsikter för professionen med Thomas Strandberg, professor i socialt arbete. Ingen anmälan krävs, zoomlänk finns tillgänglig via SUDs hemsida 
 
29 oktober - Hur lyfter vi barnets perspektiv?  
SUD bjuder den 29 oktober 2021 in yrkesverksamma till en digital workshop med föreläsningar och gruppdiskussioner om hur vi lyfter barn och ungas perspektiv i socialt arbete  
Inbjudan och Anmälan - hur lyfter vi barnets perspektiv?  
  
18 november - Det goda åldrandet  
Den 18 november 2021 anordnar SUD i samarbete med forskningscentret för äldre och åldrande (ReCall) vid Högskolan Dalarna och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet en konferens om levnadsvillkoren för äldre personer och deras anhöriga Inbjudan och Anmälan - Det goda åldrandet 
  
Platser kvar - uppdragsutbildningar på Högskolan Dalarna 
Högskolan Dalarna utvecklar i dialog med Dalakommunerna utbudet av kompetensutvecklande vidareutbildning riktat till yrkesverksamma i socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.  SUD anordnar kompetensutveckling som kombinerar akademisk inriktning och koppling till arbetsuppgifter inom det sociala välfärdsområdet.  
 
Platser kvar på utbildningar i Motiverande samtal och ASI (Addiction serverity index)  
I höst finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till en utbildning i Motiverande samtal (Inbjudan MI) utbildning och en grundutbildning i ASI (Addiction serverity index).  (Inbjudan ASI-utbildning)
Sista anmälningsdatum är den 28 oktober 
 
Socialt arbete i skolan - ny uppdragskurs för yrkesverksamma 
Högskolan Dalarna erbjuder våren 2022 en vidareutbildning för dig som vill fördjupa din kunskap om socialt arbete i skolan. Läs mer i inbjudan och anmäl dina medarbetare senast 10 december 2021. Socialt arbete i skolan - skolan som arena för stöd och utveckling, 5 hp 
 
Sök kurser på Högskolan Dalarna våren 2022  
Fram till den 15 oktober är ansökan till vårens ordinarie högskolekurser öppen. Under våren 2022 ger Högskolan Dalarna bland annat följande fristående kurser. Medarbetare hos SUDs medlemmar söker till ordinarie högskolekurser vid Högskolan Dalarna i konkurrens med andra sökande.  
 
Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning 7,5hp, 50 % studietakt, (distans) 
Forskningsdesign och metod i socialt arbete, 7,5 hp, 50 % studietakt (distans) 
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv, 50 % (distans) 
 
Lyssna på föreläsningar på SUDs hemsida  
Den 2 juni 2021 genomfördes en digital FoU marknad inom området Hälso och Välfärd på Högskolan Dalarna.  
Tre 15 minuters föreläsningar på temat praktiknära forskning gavs och går att lyssna på under rubriken "kompetensutveckling" på SUDs hemsida.  
 
Möten inom SUD hösten 2021 
SUDs verksamhet leds av SUD-rådet där 15 Dalakommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna finns representerade. Rådet träffas en gång per termin och väljer årligen ett arbetsutskott som hösten 2021 träffas tre tillfällen. Följande personer deltar i SUD-AU:s möten 2021:  
 
Anna Ståhlkloo Mora kommun 
Carina Johansson Avesta kommun & Ordförande SUD 
Inga-Lill Frank Säters kommun 
Jesper Karlsson Orsa kommun & vice ordförande SUD 
Joacim Larsson von Garaguly Avdelningschef socialt arbete, HDa 
Jonas Hampus Falu kommun 
Linus Johansson Projektmedarbetare SUD 
Minna Juntunen Strategi avdelningen forskning och utbildning Region Dalarna  
Pernilla Söderlund Borlänge kommun 
Tanja Mårtensson Chef avdelningen Hälsa och Välfärd Region Dalarna 
Therese Nilsson Verksamhetsledare SUD 
Thomas Strandberg Professor i socialt arbete, HDa 
 
Kontaktpersoner SUD 
Therese Nilsson, Verksamhetsledare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna  tnl@du.se 


Linus Johansson, Projektsamordnare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna  ljn@du.se 


Nästa nyhetsbrev från Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna med information om praktiknära forskning i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård kommer i december 2021.  

Senast granskad:
Senast granskad: