SUDs nyhetsbrev - mars 2021

SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara intressant för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

FoU marknad vid Högskolan Dalarna
Den 2 juni hålls socionomprogrammets och sjuksköterskeprogrammets FoU marknad. Våren 2021 genomförs utvecklingsmarknaden digitalt genom en serie videokonferenser där studenters examensarbeten presenteras.  Yrkesverksamma är mycket välkomna, länkar kommer att finnas på Högskolan Dalarnas hemsida. 

Praktiknära forskning, vad är det och hur kan det fungera i praktiken? 

Under FoU marknaden den 2 juni kommer forskare vid Högskolan Dalarna och representanter från SUDkommunerna berätta om sina projekt och erfarenheter av praktiknära forskning. Boka av den 2 juni, information om tidpunkt för att lyssna på dessa föreläsningar kommer att spridas till SUDs medlemmar så snart programmet för FoU dagen är satt. Medverkande under dagen: 

Thomas Strandberg, professor i socialt arbete ger en introduktion till praktiknära forskning med exempel från Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Läs mer om forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten på https://forskarskolanfys.se/

Kari Jess, lektor i socialt arbete, berättar om sitt praktiknära projekt:  Jag och min familj. Läs mer om jag och min familj på https://www.du.se/sv/Samverkan/sud/

Jessica Wide, lektor i sociologi, berättar tillsammans med Cecilia Wagneryd och Annelie Bergman (Borlänge kommun) om sina erfarenheter av att samarbeta i forskningsprojektet Hälsa, Trygghet, Lärande. Samtalet kommer att ge en bild av hur mötet mellan forskning och praktik kan se ut avseende arbetssätt för dialog och återkoppling, identifierande lärdomar, vinster och utmaningar. 

Läs mer om forskningsprojektet Hälsa, Trygghet, Lärande på Högskolan Dalarnas hemsida:

https://www.du.se/sv/forskning/forskningsprojekt/?code=HDA2020-00011

och på Borlänge kommuns hemsida:

https://www.borlange.se/kommun-och-politik/hallbarhet/tvarprofessionella-htl-team

Den 9 juni startar SUD och RSS upp ett nätverk för verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
SUD bjuder tillsammans med den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) in till ett uppstartsmöte för ett nätverk för verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt i ett gemensamt mål om en mer kunskapsbaserad socialtjänst är syftet med nätverket erfarenhetsutbyte, ökad kompetens inom områden relevanta för verksamhetsutveckling, koppling till det nationella nätverket för uppföljning och analys samt stärkt samarbete mellan Högskolan Dalarna, RSS och socialtjänstens verksamheter. Målgruppen för nätverket är verksamhetsutvecklare eller motsvarande yrkesroller som verkar inom socialtjänst och/eller närliggande hälso- och sjukvård i SUDs medlemskommuner.

Se separat inbjudan för anmälan och mer information länk. 

Dags att söka kurser inför hösten 2021
Från den 15 mars till den 15 april är ansökan till höstens högskolekurser öppen. Under hösten 2021 ger Högskolan Dalarna bland annat följande kurser. Läs mer om dessa kurser eller andra utbildningar på du.se eller på studera.nu. 

Implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvården och socialtjänstens områden, 25 % studietakt  

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap, 25% studietakt

Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete, 50 % studietakt

Välfärdsteknik i vård och omsorg, 50 % studietakt

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer, 50 % studietakt

Etik i socialt arbete, 50 % studietakt

Äldre personers levnadsvillkor, 50 % studietakt

Arbetsrätt I

 

Medarbetare hos SUDs medlemmar söker till kurser vid Högskolan Dalarna i konkurrens med andra sökande. Kontakta medarbetare vid SUD om din verksamhet har en förfrågan avseende uppdragsutbildning riktade till medarbetare i kommun eller region.  

Verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete erbjuds utbildning i höst 
Det är dags att söka till höstens kurs för blivande verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete. Kursen går

på 25 % fart och behandlar socionomprogrammets bakomliggande idéer och innehåll, den

verksamhetsförlagda utbildarens roller och funktioner samt undervisnings- och handledningsmetoder. Vid frågor, ta kontakt med kursansvarig Maria Fernström på mfe@du.se eller läs mer på SUDs hemsida.

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete - Högskolan Dalarna (du.se)

Det goda åldrandet, en konferens om social exkludering och partners omsorg om personer med demenssjukdom
Den 18 november 2021 anordnar SUD i samarbete med forskningscentret för äldre och åldrande (ReCall) vid Högskolan Dalarna och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet en konferens om levnadsvillkoren för äldre personer och deras anhöriga. Dagen kommer att innehåll både föreläsningar och möjlighet att diskutera vad forskningens resultat betyder för praktiken. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren. 

 

Kontaktpersoner SUD
Therese Nilsson, Verksamhetsledare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna

tnl@du.se

Linus Johansson, Projektsamordnare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna

ljn@du.se                                                                                                                        

 

Nästa nyhetsbrev från Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna kommer i juni 2021.

Senast granskad:
Senast granskad: