SUDs nyhetsbrev - juni 2021

SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara intressant för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kompetensutveckling och föreläsningar hösten 2021:

 

Professionsseminarium - 11 oktober

Den 11 oktober kl. 13:00 – 16:00, bjuder Högskolan Dalarna in till professionsseminarium; Socialt arbete igår, idag och i framtiden, en exposé och framtidsutsikter för professionen, med Thomas Strandberg, professor i socialt arbete. Seminariet riktar sig till samtliga studenter på socionomprogrammet och till yrkesverksamma. Ingen anmälan krävs, länk till föreläsningen kommer att finnas tillgänglig via SUDs hemsida.

 

Hur lyfter vi barnets perspektiv? -  29 oktober

SUD bjuder den 29 oktober 2021 in yrkesverksamma till en digital workshop med föreläsningar och gruppdiskussioner om hur vi lyfter barn och ungas perspektiv i socialt arbete. Dagen riktar sig till yrkesverksamma inom socialt arbete som möter barn och unga i sitt arbete inom exempelvis socialtjänst, elevhälsa eller hälso- och sjukvård. Läs mer i inbjudan: Hur lyfter vi barn och ungas perspektiv?

Det goda åldrandet - 18 november

Den 18 november 2021 anordnar SUD i samarbete med forskningscentret för äldre och åldrande (ReCall) vid Högskolan Dalarna och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet en konferens om levnadsvillkoren för äldre personer och deras anhöriga. Konferensen riktar till dig som i ditt arbete möter äldre personer eller deras anhöriga. Konferensen riktar sig också till dig som är äldre eller ger omsorg till en anhörig med demenssjukdom samt till anhörigföreningar och frivilligorganisationer. Läs mer i inbjudan: Det goda åldrandet

 

Deltagande på professionsseminarium, workshop och konferens är kostnadsfritt för medarbetare i SUDs verksamheter. Möjlighet att anmäla sig till workshop och konferens kommer att finnas efter sommaren.

 

Utbildning Högskolan Dalarna

Under hösten 2021 anordnar Högskolan Dalarna en grundutbildning i MI (Motiverande samtal) och en grundutbildning i ASI (Addiction serverity index) som uppdragsutbildning. Läs mer om kurserna och om hur du anmäler dig på: Inbjudan: Utbildning i Motiverande samtal  och Inbjudan: ASI-utbildning

 

Nätverket för verksamhetsutveckling fortsätter att träffas i höst 

Den 9 juni arrangerade SUD tillsammans dem den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) en uppstart för ett nätverk med den gemensamma utgångspunkten verksamhetsutveckling. Majoriteten av dalakommunerna fanns representerade tillsammans med SUD, RSS och Högskolan Dalarna.

 

Hösten 2021 kommer nätverket bjuda in verksamhetsutvecklare/motsvarande roller i kommunerna till tre träffar med föreläsningar och erfarenhetsutbyte om uppföljning (17/9), brukarperspektivet (27/10) och implementering (10/12). Var du inte med på uppstarten men tror att det här är ett intressant forum för dig eller en medarbetare i din verksamhet är du mycket välkommen att kontakta Therese Nilsson (SUD) på tnl@du.se eller Henrietta Forsman (RSS)  på henrietta.forsman@regiondalarna.se.

                                                                                                                               

Ny ordförande i SUD

Den 11 juni 2021 sammanträdde SUDs ledande organ, SUD rådet. Under mötet valdes Carina Johansson, Avesta kommun till ny ordförande för SUD för år 2021 och 2022. Minnesanteckningarna från SUD rådet hittar du på SUDs hemsida

 

Kontaktpersoner SUD

Therese Nilsson, Verksamhetsledare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna                          tnl@du.se

Linus Johansson, Projektsamordnare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna                          ljn@du.se

 

Tack för god samverkan och trevlig sommar!

 

Nästa nyhetsbrev från Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna kommer i september 2021.

 

Senast granskad:
Senast granskad: