SUD:s nyhetsbrev - December 2021

SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara vara av intresse för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdragsutbildning Högskolan Dalarna 2022

SUD utvecklar utbudet av vidareutbildning riktat till yrkesverksamma i socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.

Motiverande samtal

Våren 2022 erbjuder SUD en grundkurs i Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI), är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Det finns platser kvar på utbildningen som går 6–7 april och 6 maj. Läs mer och anmäl via SUDs hemsida

Utbildning i ASI (Addiction Severity index)

Hösten 2022 erbjuds utbildning i ASI (Addiction Severity index) via SUD. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utredning, behandling och samtal i missbruks- och beroendevård. Mer information kommer i början av 2022.

Tillsammans utvecklar vi en ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer - start hösten 2022

Att vara chef inom socialtjänsten ställer krav på mångsidighet, flexibilitet och ansvarstagande. Högskolan Dalarna utvecklar tillsammans kommunerna i Dalarna en ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänsten. Utbildningen har en studietakt på 25 % och innehåller fyra valbara kurser. Den första kursen Personliga ledarskapet startar hösten 2022. Mer information kommer inom kort. Frågor om utbildningen och anmälan till höstens kurs görs till Ulf Kassfeldt ukf@du.se.

Konferenser och föreläsningar

Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter
Torsdagen den 28 april 2022 välkomnar Högskolan Dalarnas forskningscentra RICH (Reproduktive, Infant and Child Health) personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och frivilliga organisationer in till konferens: Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter. Plats: Falu Gruva konferens. Mer information och inbjudan kommer inom kort!

Kontinuerliga uppdateringar om konferenser, öppna föreläsningar eller andra aktiviteter vid Högskolan Dalarna hittar du på SUDs hemsida

Samskapande och praktiknära forskning – 3 beviljade projekt i Dalarna

Under 2021 har SUDs andra utlysning av medel för samskapande och praktiknära forskning genomförts. Tre projekt har beviljats medel. Projektens resultat kommer att återkopplas SUDs medlemmar såväl skriftligt som muntligt.


Fatumo Osman beviljas medel för det tvååriga projektet Tidigt föräldraskapsstöd i SFI-undervisningen som syftar till att studera implementeringen av föräldraskapsstödprogrammet International Child Development Program (ICDP).


Jessica Wide beviljas medel för det tvååriga projektet Att bygga upp en förebyggande socialtjänst som syftar till att i en lokal kontext (Borlänge kommun) hitta former för en långsiktigt hållbar förebyggande socialtjänst.


Susanna Nordin beviljas medel för det tvååriga projektet Boendemiljöer för äldre –vad har betydelse för personen? Projektet syftar till att sätta den äldre personen i centrum för sin livsmiljö och bygger vidare på ett internationellt projekt om teknikstöd för äldre.


Tack för god samverkan under 2021!

Senast granskad:
Senast granskad: